MKČR - mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci

  23.7.2020

Ministerstvo kultury   Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), Usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. 2. 2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění, a Usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. 4. 2020, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury   vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020.  

Dotační řízení je určeno k eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií o jejichž konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie koronaviru, a to ve dvou okruzích:

Okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů Okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky

O dotaci mohou požádat právnické osoby zřizované krajem či obcí, vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zároveň poskytující standardizované veřejné zákony dle zákona č. 122/2000 Sb., a to po dobu nejméně tří let bez přerušení.  

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 14. 8. 2020

 

Formulář žádosti na zdroji informací: https://www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-o-dotaci-program-udrzitelnosti-pro-muzea-zrizovana-nestatnimi-subjekty-2358.html

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap