MKČR - mimořádná výzva k podávání žádosti o dotaci

  22.6.2020

Ministerstvo kultury (MK), odbor umění, literatury a knihoven 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, usnesení vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury

vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu Kulturní aktivity

na podporu projektů v oblasti profesionálního umění

Výběrové dotační řízení je určeno na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Hlavním cílem je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

Příjemci dotací na rok 2020, kteří nebudou v rámci této výzvy žádat o další finanční prostředky, mohou využít možnosti změny podmínek čerpání dotace ve smyslu podmínek uvedených v této výzvě. Žádost o změnu stávajících podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zaslat nejpozději do konce října 2020, přičemž stále platí povinnost informovat o změnách v projektu bez zbytečného odkladu. 

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 15. července 2020

 

Zdroj informací a další informace na: https://www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-o-dotaci-podpora-projektu-v-oblasti-profesionalniho-umeni-2354.html

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap