MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit – výzva na r. 2023

  3.8.2022

Zaměření projektů:

 • tradiční česká hudebnost
 • slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů
 • neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová
 • všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z pořádajících spolků)
 • estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací)
 • kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020
 • umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci
 • odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje)

Další informace na zdroji: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit - mkcr.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap