Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Již po páté včera oceňoval Zlínský kraj dovednosti tvůrců, kteří zachovávají původní řemeslné postupy, pracují s přírodními materiály, pletivy, dřevem, textilem a jinými přírodninami a svým umem dokáží přetvářet výchozí surovinu v mistrovský řemeslný výrobek.

Území Zlínského kraje je jedinečné v mnoha ohledech. Mimo jiné také v tom, že se zde setkávají tři národopisné oblasti – rozmanité Slovácko, Valašsko i Haná. Zlínský kraj tak vyniká mj. vedle bohatství tradic s písněmi, tanci, hudbou a pestrostí krojů, také specifickou rukodělnou výrobou.  Díky nadání a pracovitosti tvůrců přežívají původní rukodělné techniky do dnešních dnů a výrobky těchto řemeslníků díky výjimečnému zpracování, estetické i užitné hodnoty přispívají do bohatství národního kulturního dědictví.

Zlínský kraj přistoupil v roce 2011 k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje". Je formou veřejného uznání a podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Nositel titulu získá právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení (ochrannou známku) administrované Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace Zlínského kraje. V pravidlech schválených krajskou radou je také vymezeno, na jaké materiály a techniky se tradiční rukodělná výroba vztahuje. Je to například černá či glazovaná hrnčina, fajánse, kamnářství, foukané a tvarované sklo i malba na sklo, různé textilní techniky jako třeba tkaní na destičkách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů, výrobky z proutí, slámy, výroba kostěných, perleťových či rohovinových knoflíků a další.

Návrhy na udělování titulu mohou vždy od 1. října do 28. února následujícího kalendářního roku předkládat vědecké či odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby působící v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se ve Velkém sále Slováckého muzea v Uherském Hradišti uskutečnilo páté slavnostní udělení krajského titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“.  Oceněnými se v letošním roce staly:

1) ROZÁLIE BLAŽKOVÁ, Osvětimany - titul obdržen v oboru práce s přírodními pletivy -   
                                  pletení z kukuřičného šustí,

2) VLADISLAVA HRUBEŠOVÁ, Velké Karlovice - titul obdržen v oboru práce s textiliemi -
                                        těžká a lehká krojová krejčovina - šití a zdobení valašských krojů,

3) TAŤÁNA MALINOVÁ, Uherské Hradiště - titul obdržen v oboru drobné zvykoslovné 
                                        předměty – výroba slámových kraslic.

Všichni nositelé titulu se ve svém oboru snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují, ale především je předávají dalším generacím.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva - Mistr 2017 275,28 kB
.docx Formulář k nominaci Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 16,45 kB
.docx Souhlas kandidáta 14,21 kB
.pdf pravidla-mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-zlinskeho-kraje 745,15 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2016 1484,85 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 1478,27 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2014 1016,47 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2013 604,09 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2012 258,73 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.