Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Již podeváte oceňoval Zlínský kraj dovednosti tvůrců, kteří zachovávají původní řemeslné postupy, pracují s přírodními materiály, pletivy, dřevem, textilem a jinými přírodninami a svým umem dokáží přetvářet výchozí surovinu v mistrovský řemeslný výrobek.

Území Zlínského kraje je jedinečné v mnoha ohledech. Mimo jiné také v tom, že se zde setkávají tři národopisné oblasti – rozmanité Slovácko, Valašsko i Haná. Zlínský kraj tak vyniká mj. vedle bohatství tradic s písněmi, tanci, hudbou a pestrostí krojů, také specifickou rukodělnou výrobou.  Díky nadání a pracovitosti tvůrců přežívají původní rukodělné techniky do dnešních dnů a výrobky těchto řemeslníků díky výjimečnému zpracování, estetické i užitné hodnoty přispívají do bohatství národního kulturního dědictví.

Zlínský kraj přistoupil v roce 2011 k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje". Je formou veřejného uznání a podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Nositel titulu získá právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení (ochrannou známku) administrované Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace Zlínského kraje. V pravidlech schválených krajskou radou je také vymezeno, na jaké materiály a techniky se tradiční rukodělná výroba vztahuje. Je to například černá či glazovaná hrnčina, fajánse, kamnářství, foukané a tvarované sklo i malba na sklo, různé textilní techniky jako třeba tkaní na destičkách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů, výrobky z proutí, slámy, výroba kostěných, perleťových či rohovinových knoflíků a další.

Návrhy na udělování titulu mohou vždy od 1. října do 28. února následujícího kalendářního roku předkládat vědecké či odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby působící v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

V pondělí 21. 9. 2020 se v barokních prostorách Reduty v Uherském Hradišti uskutečnilo deváté slavnostní udělení krajského titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“.  Oceněnými osobnostmi se v roce 2020 staly:

1. Marie Bilíková – práce s přírodními pletivy - drobná figurální plastika a tkané výrobky z
                                kukuřičného šustí,

2. Pavel Číp – výroba historických hudebních nástrojů,

3. Pavel Horák – práce se sklem - broušení skla,

4. Josef Hruška – práce s kovem - tradiční kovářství a umělecké kovářství,

5. Romana Jablunková – práce s přírodními pletivy - košíkářství,

6. Jana Juřicová – práce s textiliemi - bílá výšivka,

7. Eva Kašparová – práce s textiliemi - těžká a lehká krojová krejčovina,

8. Vít Kašpařík – výroba historických hudebních nástrojů,

9. Augustin Krystyník – práce se dřevem - kolářství,

10. Gabriela Mahdalová – práce s textiliemi - těžká krojová krejčovina, šití a zdobení tradičního 
                                           lidového oděvu,

11. Jiří Ondřej – výroba březových metel,

12. Dana Ptáčková – práce s přírodními pletivy - košíkářství,

13. Petr Stoklasa – práce se dřevem - řezbářství a výroba štípaných holubiček.

 

Všichni nositelé titulu se ve svém oboru snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují, ale především je předávají dalším generacím.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva Mistr 2021 537,05 kB
.docx Nominační formulář 16,98 kB
.pdf Mistr - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ 468,69 kB
.docx Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2019 3304,03 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2018 2158,46 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2017 1117,79 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2016 1491,13 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 1473,82 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2014 945,8 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2013 604,09 kB
.pdf Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2012 256,46 kB
.pdf Statut Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 228,16 kB
.pdf Pravidla Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 432,07 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky