Místní akční skupiny ve Zlínském kraji

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a dále samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR, který byl vypisován v letech 2004-2008, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství.

Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR, konkrétně Osy IV. LEADER. V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS, z toho na území Zlínského kraje působí 19 MAS +1MAS Střední Haná zahrnuje na území Zlínského kraje pouze jednu obec.

Název MAS

Webové stránky

Místní akční skupina Bojkovska

http://www.bojkovsko.cz/mas/

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov

http://www.buchlov.cz/uvod/

Místní akční skupina Hornolidečska

http://www.mashornolidecska.cz/

MAS Střední Vsetínsko

http://www.masstrednivsetinsko.cz/

Místní akční skupina Dolní Poolšaví

http://www.dolni-poolsavi.cz/

MAS Východní Slovácko

https://www.masvychodnislovacko.cz

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko

http://www.leader.ostrozsko.cz/

Místní akční skupina Ploština

http://mas.plostina.cz/

Místní akční skupina Rožnovsko

http://www.masroznovsko.cz/

Místní akční skupina Hříběcí hory

http://hribecihory.cz/

Severní Chřiby a Pomoraví

http://masschp.cz/

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko

http://www.masvas.cz/

Místní akční skupina Podhostýnska

http://www.mas-podhostynska.cz/

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko

http://www.masvhv.cz/

Luhačovské Zálesí

http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko

http://maskls.cz/

MAS - Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz/

MAS Staroměstsko

http://www.mas-staromestsko.cz/uvod

MAS Jižní Haná

http://www.masjiznihana.cz/

dokumenty ke stažení

.jpg Mapa MAS_ZK 2019 4383,81 kB
.pdf mas--zlinskeho-kraje 3515,83 kB
aktualizováno: 9.4.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap