Ministři vyjádřili podporu chystanému vodnímu dílu Vlachovice

  5.3.2018
Ministři vyjádřili podporu chystanému vodnímu dílu Vlachovice

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jednou ze zastávek pondělní návštěvy české vlády ve Zlínském kraji byla také lokalita, kde má v budoucnu vzniknout vodní dílo Vlachovice. To se má stát významnou zásobárnou vody ve Zlínském kraji, sloužit má rovněž k nadlepšování minimálních průtoků v korytě pod nádrží, ochraně před povodněmi, sportovnímu rybolovu, rekreaci i odběru vody pro jiné účely, například zemědělství. Investorem bude státní podnik Povodí Moravy, příprava vodního díla probíhá na základě usnesení české vlády ze srpna 2016.

„Ministr životního prostředí i ministr zemědělství dnes vyjádřili tomuto projektu svoji podporu a doporučí proto vládě, aby ještě v březnu schválila pokračování přípravy této pro kraj velmi důležité stavby," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Vzhledem k důležitosti plánované stavby schválila minulý týden Rada Zlínského kraje uzavření smlouvy na podporu její realizace. Kromě kraje a státního podniku Povodí Moravy se ke smlouvě připojí také obce ležící v blízkosti plánované stavby, dále zástupci zemědělských podniků a vlastníci lesů. „Po vyhodnocení nezbytných podkladových studií a posudků zohledníme záměr výstavby vodního díla Vlachovice v nejbližší aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, a to jeho zařazením jako veřejně prospěšné stavby," sdělil dále Josef Zicha.

V současnosti existují dvě varianty budoucí podoby vodního díla. První počítá s menší nádrží s výškou hráze 34 metrů, plochou zátopy 156,9 hektaru a celkovým objemem 18,5 milionu m3. Druhá pak s větší nádrží s výškou hráze 40 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým objemem 29,1 milionu m3 (pro srovnání objemy jiných nádrží: Karolinka – 7,39 milionu m3, Slušovice – 9,9 milionu m3, Brněnská přehrada – 17,7 milionu m3). Jak dnes zaznělo, bude po dohodě a na základě ekonomičnosti nádrže podporována druhá varianta (oproti první variantě přináší nárůst objemu nádrže o 57 % při nárůstu plochy nádrže o 35 %).

Aktuálně probíhá předprojektová příprava akce, během níž je zpracovávána podrobná technická studie, prováděn inženýrsko-geologický průzkum a další důležité průzkumné práce. Prováděny jsou rovněž analýzy vlivu záměru na životní prostředí. Podle investora dojde k předání kompletní studie v průběhu roku 2019. Pro informování veřejnosti o připravovaném vodním díle jsou zřízeny webové stránky, které spravuje Povodí Moravy –  http://vdvlachovice.pmo.cz/ .

Zpracoval: Jan Vandík

5. 3. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

-mg-0268-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0273-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0285-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0307-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.