Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o systému řešení sporů např. v případě neuznání reklamace nebo neplnění podmínek či lhůt ve smlouvě.

 


Ministr průmyslu a obchodu v prosinci 2007 schválil "Projekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů". ADR (alternativní řešení sporů - alternative dispute resolution), je prostředek mimosoudního řešení sporů vedoucí za účasti neutrální třetí strany ke zdokonalování všeobecného přístupu ke spravedlnosti v běžném životě. Mnohé členské státy EU přijaly nebo chystají právní úpravu, která ADR výrazně podporuje. Cílem ADR je povzbudit důvěru spotřebitelů k fungování vnitřního trhu a volnost spotřebitelů při plném využívání možností, které vnitřní trh nabízí, včetně možnosti spotřebitelů řešit spory účinným a přijatelným způsobem pomocí mimosoudních řízení nebo jiných srovnatelných postupů. ADR se týká postupů, které vedou k řešení sporu pomocí aktivního zásahu třetí strany, která navrhuje nebo ukládá řešení. Cílem je pokus přivést strany k jednání a přesvědčit je, aby nalezly řešení ve vzájemné shodě.

Realizátorem Projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře, zástupci spotřebitelů, Asociací mediátorů ČR, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Základními principy projektu jsou objektivita a nestrannost řízení, časová úspora, nižší finanční náročnost a jednodušší postup pro vyřešení sporu.

Při řešení problému mezi podnikatelem a spotřebitelem (např. neuznaná reklamace, neplnění podmínek a lhůt ve smlouvě apod.) může dojít ke vzniku spotřebitelského sporu. Namísto soudní cesty může spotřebitel nebo podnikatel využít k řešení systém uvedený v tomto projektu tak, že se obrátí na kontaktní místo se svým podnětem a žádostí řešit jej mimosoudní cestou (kontaktování místa formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně i elektronickou cestou). Kontaktní místo podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu a navrhne možnost řešení — mediaci nebo rozhodčí řízení. Osoba, která podává podnět, si zvolí formu. Poté je kontaktována protistrana se žádostí o vyjádření k podnětu i k návrhu řešit spor zvolenou formou mimosoudní cesty. Pokud protistrana souhlasí, je vybrán mediátor nebo rozhodce a kontaktní místo předá veškerou agendu vybranému mediátorovi nebo rozhodci k dalšímu řízení. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením, spor mimosoudní cestou nebude řešen a řízení se ukončí - spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou. Pro řešení mimosoudní cestou bude používán k tomu účelu vytvořený formulář i informační systém. Pro zajištění objektivity a nestrannosti postupu při řešení spotřebitelských sporů byla vydána Pravidla řízení, Mediační řád a Dodatek Rozhodčího řádu.

dokumenty ke stažení

.pdf Grafické zobrazení řešení sporů 23,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap