Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále také ADR – Alternative Dispute Resolution) je řešení spotřebitelských sporů bez zapojení soudů. Systém ADR upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je užitečným nástrojem k řešení spotřebitelských sporů s podnikateli. Jedná se o alternativu k soudnímu řízení, které je pro spotřebitele v mnohém náročnější po časové, právní i finanční stránce.

Zákon o ochraně spotřebitele uvádí, že subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou:

 1. Finanční arbitr (FA) - řeší spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn
 2. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) - řeší spory v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb
 3. Energetický regulační úřad (ERÚ) - řeší spory v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství

Výše uvedené subjekty vydávají závazné rozhodnutí (má obdobné účinky jako rozhodnutí soudu), které je právně vymahatelné a obě strany se výsledkem musí řídit. Nesplní-li podnikatel dobrovolně povinnost, kterou mu subjekt ADR uložil, může spotřebitel podat návrh na výkon rozhodnutí.

 

Další subjekt ADR stanovený zákonem o ochraně spotřebitele:

 1. Česká obchodní inspekce (ČOI) - řeší spory v oblastech, kde není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c)

Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele tyto subjekty:

 1. Sdružení českých spotřebitelů (SČS) - řeší spory v oblastech, kde není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c)
 2. Česká advokátní komora (ČAK) - řeší spory mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb
 3. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (KO ČAP) - řeší spory v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra

Subjekty uvedené v písmenech d) až g) směřují svoji činnost k dohodě, která je výsledkem řešení sporu formou konciliace. Tyto subjekty nemají pravomoc samy o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donutit. Tento postup může být přínosný zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na svých zákaznících.

 

Zahájením mimosoudního řešení sporu u kteréhokoliv subjektu ADR není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

 

Podrobnější informace o jednotlivých subjektech ADR naleznete zde:

 

 

aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap