Mimořádná výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2020

  6.9.2019

Mimořádná výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2020 do Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2020 a případně i Základní sítě.

Od 6. 9. 2019 do 12. 9. 2019 do 24:00 bude otevřena webová aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2020.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání rozvojových záměrů pro rok 2020.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Mimořádná výzva je vyhlášena pouze pro rozvojové záměry reagující na změnu potřeb, které vznikly po vyhodnocení předložených rozvojových záměrů ve standardní výzvě pro rok 2020.

Vyvolaná změna potřeb musí být v souladu s částí 8.2 a 8.4 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022.

Nejedná se o další prostředky poskytnuté z Dotace MPSV.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno všem poskytovatelům.

Mimořádná výzva reaguje na změnu potřeb a to:

 • změny, které se vážou na posun v realizaci reformy psychiatrické péče (Centra duševního zdraví, mobilní týmy atd.)
 • změny související s procesem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • změny související s procesem transformace pobytových služeb pro seniory
 • nalezení řešení pro vznik dosud nerealizovaných kapacit, jejich náhrad nebo zachování dle opatření v Akčním plánu 2020
 • Strategie CLLD MAS
 • Strategie pro sociální začleňování dle Úřadu vlády ČR
 • Změna potřeb související s řešením problematiky dluhového poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v SO ORP Otrokovice a Zlín
 • Změny potřeb vyvolávající snížení kapacity sociální služby
 • Strategie IPRÚ Zlín
 • Změna potřeb související se zřízením pobytové služby komunitního typu

Termíny:

6.9.2019 – 12.9.2019 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2020 do webové aplikace KISSoS.

13.9.2019 – 19.9.2019 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

20.9.2019 – 26.9.2019 stanovisko obce o podpoře záměru

Podrobné informace naleznete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

 • Pondělí 8:00 - 11:00
 • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap