Michaela Blahová: Je nutné skoncovat s každoročním záplatováním sociálních služeb, systém potřebuje změnu financování

  20.6.2019
Michaela Blahová: Je nutné skoncovat s každoročním záplatováním sociálních služeb, systém potřebuje změnu financování

ZLÍN – Proti nejasnostem ministerského návrhu na dofinancování sociálních služeb v roce 2019 se ohrazuje radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Vláda na konci minulého roku nařídila navýšení platových tarifů v resortu sociálních služeb o 7 procent a upravila zvláštní příspěvky, které mají vliv na navýšení osobních nákladů. Zatím však stát krajům neposlal peníze potřebné k dokrytí těchto navýšených mzdových nákladů pro období celého roku 2019. Aby bylo možné pokrýt náklady související s nařízením vlády, potřebuje Zlínský kraj 157 856 825 korun, což je přesně částka, kterou jsme avizovali na Ministerstvu práce a sociálních věcí na konci dubna 2019, když ministerstvo žádalo po všech krajích výpočet výpadku financí. Současný návrh na dofinancování sociálních služeb, který před několika dny zveřejnilo ministerstvo, však obsahuje řadu nejasností. Ty jen poukazují na dlouhodobou nestabilitu financování resortu sociálních služeb a na nutnost zásadní změny systému financování této oblasti," řekla radní Michaela Blahová.

Současné financování sociálních služeb je zákonem nastaveno tak, že stát krajům posílá peníze na základě žádostí jednotlivých krajů, které mají vůči státu povinnost definovat své potřeby, aby mohly na svém území zajistit poskytování sociálních služeb ať už prostřednictvím příspěvkových nebo jiných organizací. Financování sociálních služeb je vícezdrojové a předpokládá příspěvky kraje, měst, obcí, donátorů i různých dotačních programů.

Zlínský kraj letos pro zajištění sociálních služeb získal od státu částku přesahující jednu miliardu, přesně 1 069 310 048 korun. Kromě toho uvolnil ze svého rozpočtu do sociálních služeb částku 65 695 000 korun.

„Peníze do sociálních služeb se postupně daří navyšovat a považuji za úspěch, že od roku 2017 vzrostly platy v sociálních službách a také se významně zvýšily příspěvky kraje. Tím se stabilizoval dlouhodobě podfinancovaný systém," řekla radní Michaela Blahová. Sociální služby jsou však podle ní vystaveny nejistotě a enormní administrativní zátěži. „Současný systém financování funguje jako neustálé záplatování, protože poskytovatelé musí každý rok prostřednictvím kraje vždy znovu žádat o finance ze státního rozpočtu. Je to permanentní papírování a teprve zpravidla v únoru poskytovatelé vědí, kolik peněz budou mít na ten daný rok k dispozici. Sociální služby fungují díky obrovské obětavosti lidí, kteří tuto fyzicky i psychicky náročnou práci vnímají jako své poslání. Ale na jejich empatii a altruismus není možné donekonečna spoléhat a vlastně na to celospolečensky hřešit. Ve státě, kde dramaticky stárneme, je takový přístup naprosto nekoncepční a potřebuje radikální změnu v podobě víceletého financování. Reálně hrozí, že mladí lidé odejdou mimo Zlínský kraj i mimo republiku a sociální služby nebude mít kdo poskytovat," upozorňuje Michaela Blahová.

Radní Zlínského kraje Michaela Blahová se připojila k veřejnému prohlášení radních všech 14 krajů zodpovědných za sociální oblast k způsobu dofinancování sociálních služeb v roce 2019 tak, jak byl prezentován ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a ministryní financí Alenou Schillerovou ze dne 7. června 2019, kdy navržené řešení nepokrývá celý výpadek ve výši dvou miliard korun.

Příloha – veřejné prohlášení.

Zpracovala: Helena Mráčková

20. 6. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.pdf Veřejné prohlášení hejtmanů a radních 11_6_2019 2108,51 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap