Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji

 

Program:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:
5 Mezinárodní spolupráce

Oblast podpory:
5.1 Mezinárodní spolupráce

Období realizace:
12/2012 – 11/2014

Celkový rozpočet:
Kč 3 449 833,84

Financování:
OP LZZ: 95 %, Státní rozpočet: 5 %

Partneři projektu:
Bureau Jeugdzorg Groningen – Nizozemí

Stručný obsah:
Cílem projektu je podpora systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny se zaměřením na rozvoj pěstounské péče, nové metody sociální práce a s tím související zavádění získaných informaci do praxe prostřednictvím zpracovaného sborníku projektu za podpory zahraničního partnera (Bureau Jeugdzorg Groningen – Nizozemí).
V rámci projektu se uskuteční 3 zahraniční cesty, vždy se zaměřením na konkrétní téma (pěstounská péče, sociální práce s ohroženými dětmi a rodinou, reflexe zavádění nových přístupů v praxi). Dále se uskuteční 3 návštěvy zahraničních odborníků ve Zlínském kraji, kdy prostřednictvím workshopů budou probírány metodické aspekty a problematické body k zavádění dobré praxe, přičemž dílčím cílem je zpracování metodického materiálu pro sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. Přenos dobré praxe ze zahraničí a výstupy ze zahraničních pracovních cest a workshopů budou prezentovány na 3 seminářích a mezinárodní konferenci uskutečněné ve Zlínském kraji.

Aktivity projektu:
• realizace zahraničních cest do Nizozemí s cílem získání poznatků v dané tématice
• workshopy ve Zlínském kraji s cílem aktivního zapojení účastníků do tvorby sborníku
• semináře ve Zlínském kraji s cílem prezentování dobré praxe a informace o výstupech zahraničních pracovních cest a výstupech z workshopů
• mezinárodní konference ve Zlínském kraji
• tvorba sborníku projektu „Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji“

Všeobecný cíl:
Všeobecným cílem projektu je podpora transformačního procesu systému péče o ohrožené děti a rodiny, který je uskutečňován v celé ČR a přenesení dobré praxe v oblasti sociální práce a pěstounské péče do Zlínského kraje.

Specifický cíl:
• Rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu
• Přenos dobré praxe v oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami
• Podpora systémových změn v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Aktuální stav:
Projekt v realizaci.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Prusenovský, tel.: 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 5.4.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap