Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež

Program:

CZ04 - Ohrožené děti a mládež

Období realizace:

15.02.2017 - 31.05.2017

Celkový rozpočet:

Kč 1 222 132,- Kč vč. DPH

Financování:

Dotace – FM EHP/Norska:          Kč 1 222 132 (100 %)

Partneři projektu:

Barnaverndarstofa / Government Agency for Child Protection

Stručný obsah:

Cílem projektu je navázání mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem na Islandu (Barnaverndarstofa/Government Agency for Child Protection) za účelem přenosu zahraničních zkušeností v oblasti zajištění péče o ohrožené děti a mládež.

Zahraniční stáž je zaměřena na:

- získaní informací o systému péče o ohrožené děti na Islandu

- získání informací a zkušeností o procesu změn v institucionální péči

- setkání a návštěvu zařízení, které poskytují obdobné služby pro stejné cílové skupiny, které budou nově poskytovat transformované organizace ve Zlínském kraji

- získání zkušeností s používanými metodami práce v zařízeních

- získání informací a zkušeností od zadavatele služeb tj, městského úřadu

Aktivity projektu:

Realizace zahraniční stáže

4-denní zahraniční stáž zaměřená na získání poznatků a zkušeností z legislativy a praxe zahraničního partnera v oblasti Ohrožené děti a mládež.

Všeobecný cíl:

Globálním cílem je navazování a prohlubování spolupráce mezi českými subjekty a subjekty z donorských států a mezinárodními organizacemi.

Specifický cíl:

  • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi účastníky zahraniční stáže a Barnaverndarstofa/Government Agency for Child Protection, Island

  • Rozvoj lidských zdrojů v rámci zahraniční stáže

  • Rozvoj společných aktivit se zahraničním partnerem

Výstupy projektu:

Účast na kontaktních / vzdělávacích akcích (konference / seminář / kurz / workshop / pracovní jednání / studijní cesty) – 13 osob

Cílová skupina:

Zaměstnanci Zlínského kraje, příspěvkových organizací kraje a spolupracujících organizací v oblasti Ohrožené děti a mládež

Aktuální stav:

Projekt byl schválen poskytovatelem dotace.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 11.4.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap