Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy a dopravních inovací

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy)

Období realizace:

2. 1. 2020 – 31. 7. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu: 341 836,00 Kč

Financování:

Fond pro bilaterální vztahy (EHP a Norské fondy) 463 800,00 Kč (100%)

Stručný obsah:

Projekt bude zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti dopravy v následujících oblastech:

-          oblast Bezpečnosti silničního provozu

-          oblast veřejné dopravy

-          řízení financování, koordinace, zapojení subjektů prvky smart v oblasti silničního hospodářství

Do projektu budou zapojeny klíčové organizace, které zajištují dopravu ve Zlínském kraji - Zlínský kraj, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Statutární město Zlín a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Aktivity projektu:

•             realizace 3-denní zahraniční stáže v Norsku

Cíl projektu:

Cílem zahraniční cesty bude výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu a dopravní inovace v Norsku.

Cílová skupina:

Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, zaměstnanci Magistrátu města Zlína, specialisté na dopravu ve Zlínském kraji

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský – projektový manažer, tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap