Metodická doporučení

Informace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám

Článek obsahuje odkaz na dokument týkající se kladných zůstatků na podrozvahových účtech. více »

Doporučený postup pro poskytování a účtování příspěvků na sociální účely zaměstnancům z rozpočtu obce

Doporučený postup pro poskytování a účtování příspěvků na sociální účely zaměstnancům z rozpočtu obce více »

Doporučené účtování o věcných břemenech

Článek obsahuje odkaz na dokument týkající se doporučeného účtování o věcných břemenech více »

Doporučené účtování o finančním příspěvku na dopravní obslužnost

Článek obsahuje odkaz na dokument týkající se doporučeného účtování o finančním příspěvku na dopravní obslužnost. více »

Účtování o směně pozemků

Článek obsahuje odkaz na dokument s doporučeným účtováním o směně pozemku více »

Účtování o bezúplatně nabytém majetku

Článek obsahuje odkaz na dokument s doporučeným účtováním o bezúplatně nabytém majetku. více »

Účtování o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

Článek obsahuje odkaz na dokument s doporučeným účtováním o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji více »

Účtování o zálohově přijatých dotacích

Článek obsahuje odkaz na dokument s postupem účtování o zálohově přijatých dotacích. více »

Peněžní fondy

Článek obsahuje odkaz na dokument s metodikou doporučeného účtování o peněžních fondech více »

Účetní rezerva na financování obnovy vodovodů a kanalizací

Článek obsahuje odkaz na dokument týkající se doporučeného účtování
o účetní rezervě na financování obnovy vodovodů a kanalizací více »

Přeúčtování počátečních stavů analytických účtů syntetického účtu 403

Článek obsahuje odkaz na dokument s doporučením přeúčtování počátečních stavů analytických účtů syntetického účtu 403 více »

Evidence a účtování o pokutových blocích

Článek obsahuje odkaz na dokument s metodikou doporučeného účtování o pokutových blocích. více »

Doporučené účtování o správě cizích finančních prostředků

Článek obsahuje odkaz na dokument týkající se doporučeného účtování správy cizích finančních prostředků. více »

Opravné položky k pohledávkám

Článek obsahuje odkaz na dokument s metodikou doporučeného účtování o opravných položkách k pohledávkám více »

Daň z příjmů právnických osob za obec

Článek obsahuje odkaz na dokument s metodikou doporučeného účtování DPPO. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap