Metodická činnost

Informace o výsledcích kontrol v rámci přenesené působnosti
Porada pro ORP 2020
Porada pro ORP 2019
Porada pro ORP 2018
Porada pro ORP 2017_listopad
Porada pro ORP 2017_březen
Porada pro ORP 2016
Porada pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají státní správu na úseku památkové péče_Brno 19.11.2015
Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - leden 2015

Níže je možno stáhnout zápis z porady odboru kultury a památkové péče KÚZK s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - leden 2015 více »

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - listopad 2014

Níže je možné si stáhnout zápis z porady odboru kultury a památkové péče KÚZK s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje ze dne 27.11.2014. více »

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - leden 2014

Porada s pracovníky ORP za účasti ředitele Památkové inspekce MKČR JUDr. Martina Zídka a pracovníka PI PhDr. Jindřicha Nolla, kdy hlavním tématem byla novela památkového zákona v souvislosti s přijetím nového občanského zákona. více »

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - listopad 2013

Porada se uskutečnila za účasti zástupců MKČR – Ing. arch. Hany Šnajdrové, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury a Ing. arch. Heleny Hamouzové, odborné pracovnice Ministerstva kultury více »

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - leden 2013

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje - leden 2013. Porada proběhla za účasti zástupců Památkové inspekce MKČR, JUDr. Martina Zídka, ředitele PI, a PhDr. Jindřicha Nolla, garanta PI pro Zlínský kraj. více »

Zápis z porady odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje

Dne 25. 10. 2011 proběhla na Krajském úřadě Zlínského kraje porada odboru kultury a památkové péče s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje, kteří vykonávají státní správu na úseku státní památkové péče. Porady se zúčastnil také JUDr. Martin Zídek, ředitel památkové inspekce MKČR . Hlavní část porady byla zaměřena na problematiku správních řízení na úseku státní památkové péče. JUDr. M. Zídek uvedl k předloženým otázkám svá stanoviska, odkázal na některá rozhodnutí a rozsudky soudů a webové stánky ministerstva kultury, kde jsou uvedeny často se opakující nedostatky ve správních rozhodnutích správních orgánů, ale i stanoviska ministerstva kultury k problematice výkonu státní správy na úseku státní památkové péče. více »

Novela přestupkového zákona

Ve sbírce zákonů pod č. 204/2015 Sb. vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon přináší řadu změn, nicméně z hlediska praxe orgánů památkové péče tou asi nejvýznamnější změnou je úprava znění § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato změna nabývá účinnosti již 1. října 2015, je ovšem třeba mít na paměti i přechodná ustanovení. více »

Judikatura - památková péče ve vazbě zejména na územní plánování
Kontrolní zjištění 2017 - informace pro obce s rozšířenou působností

Zde naleznete stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče za rok 2017, z kontrol provedených u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje, jako orgánů státní památkové péče. Cílem zveřejnění těchto zjištění je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikace zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů. více »

Kontrolní zjištění 2016 - informace pro obce s rozšířenou působností

Zde naleznete stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče, z kontrol provedených v roce 2016 u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje, jako orgánů státní památkové péče. Cílem zveřejnění těchto zjištění je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikace zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů více »

Kontrolní zjištění 2013 - informace pro obce s rozšířenou působností

Zde naleznete stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče za rok 2013, z kontrol provedených u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje, jako orgánů státní památkové péče. Cílem zveřejnění těchto zjištění je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikace zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů. více »

Kontrolní zjištění 2012 - informace pro obce s rozšířenou působností

Zde naleznete stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče za rok 2012, z kontrol provedených u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje, jako orgánů státní památkové péče. Cílem zveřejnění těchto zjištění je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikace zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů. více »

Kontrolní zjištění 2011 - Informace pro obce s rozšířenou působností

Zde naleznete stručný přehled kontrolních zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče za rok 2011, z kontrol provedených u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje, jako orgánů státní památkové péče. Cílem zveřejnění těchto zjištění je poskytnout těmto orgánům státní památkové péče metodickou pomoc pro aplikace zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky