Matrika a státní občanství

Materiál k pracovní poradě matričních úřadů – říjen 2019
Materiály k pracovní poradě matričních úřadů – listopad 2018
Materiály k pracovní poradě matričních úřadů - listopad 2017
Ověřování způsobilosti k vedení matričních knih

Ověřování způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin („zkouška odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře“) po 1. lednu 2014. více »

Vzory ke správnímu řízení ve věci změny jména a příjmení
Poskytování informací o příčině úmrtí po 1.1.2013

Od 01.01.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého). Dle této vyhlášky neobsahuje část A Listu o prohlídce zemřelého, která se odesílá matričním úřadům, údaje o příčině smrti. více »

Nový zákon o státním občanství České republiky účinný od 1.1.2014
aktualizováno: 6.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap