Materiály z pracovního semináře „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“

Cílem semináře bylo seznámit zástupce obcí, které vlastní a provozují vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, s jejich právy a povinnostmi podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. smlouvy a dohody, kalkulace vodného a stočného, porovnání všech položek výpočtu ceny, plán financování obnovy, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, plán bezpečného zásobování pitnou vodou, atd.).

dokumenty ke stažení

.pdf Specifikace_provozu 1749,88 kB
.pdf Zajistění_kvality_pitné _vody 1725,74 kB
.pptx KHS_WSP 1952,9 kB
.ppt MZE_PFO 10704,5 kB
.ppt MZE_VaK bez PFO 7153,5 kB
.ppt MZE_ZLÍNSKÝ KRAJ 7091 kB
.pptx ZK_PRVKZK 91,82 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap