Linková osobní doprava vnitrostátní

Linková osobní doprava vnitrostátní

Oddělení veřejné dopravy vykovává funkci dopravního úřadu pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, který je dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, místně příslušným dopravním úřadem k rozhodování o udělení licencí na provozování linek linkové osobní dopravy vnitrostátní, a to těch, jejichž výchozí zastávka se nachází ve správním obvodu  Zlínského kraje. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, vydává dopravcům následující doklady:

 • licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • licence na provozování linek zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o změně licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o odnětí licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o schválení jízdních řádů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní.

   

  Žádost o udělení licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní musí vedle obecných náležitostí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění obsahovat údaje uvedené v ust. § 11 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění. 

  Žádost o změnu licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 14 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat pouze obecné náležitosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

  Žádost o odnětí licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 15 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat pouze obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

  Dle položky 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podléhá správnímu poplatku:

  vydání licence nebo změna licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

  - za každou vnitrokrajskou linku            Kč 300

  - za každou mezikrajskou linku              Kč 500

   Správní poplatek se hradí při podání žádosti.

  Předmětem poplatku není vydání licence nebo její změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

    

  Žádost o schválení jízdního řádu linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 16f zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat obecné náležitosti dle ust. § 45 s odkazem na ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jízdní řád musí splňovat náležitosti uvedené v ust. § 3 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, v platném znění, které jsou následující:

 • označení linky,

 • údaje o dopravci,

 • názvy zastávek stanovené v rozhodnutí o udělení licence, uspořádané do sloupce, u zastávky se uvedou případné bližší podmínky jejího použití, např. bezbariérově přístupná,

 • tarifní vzdálenosti uvedené ve sloupcích u názvů zastávek, označené nad sloupcem zkratkou "km",

 • časy odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů časy příjezdů; pokud je v zastávce přestávka mezi příjezdem a odjezdem spoje delší než pět minut, musí být uveden čas příjezdu i čas odjezdu spoje, v případě, že spoj zastávkou projíždí bez zastavení nebo jede po jiné trase, použije se místo časových údajů příslušná informativní značka uvedená v příloze vyhlášky; časové údaje se stanoví ve 24 hodinové časomíře v hodinách a minutách; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká; spoje musí být řazeny podle časové posloupnosti odjezdů spojů z první společné zastávky,

 • číselné označení spojů; pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky se použijí lichá čísla a pro opačný směr se použijí sudá čísla,

 • časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně, vyjádřený použitím značek a jejich povolenými kombinacemi uvedenými v příloze vyhlášky v bodu 1,

 • termín začátku a konce platnosti jízdního řádu,

 • údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

 • označení bezbariérových spojů.

  Dopravce je povinen předložit jízdní řád v souladu s ust. § 6 odst. 1, 3 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, zpracovaný v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými příslušným dopravním úřadem, a to pro účely postoupení schváleného jízdního řádu do celostátního informačního systému o jízdních řádech. 

  Schválený jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy postoupí příslušný dopravní úřad v elektronické podobě do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 dnů před začátkem jeho platnosti.

   

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

 • Pondělí 8:00 - 11:00
 • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap