Linková osobní doprava vnitrostátní

Linková osobní doprava vnitrostátní

Oddělení veřejné dopravy vykovává funkci dopravního úřadu pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, který je dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, místně příslušným dopravním úřadem k rozhodování o udělení licencí na provozování linek linkové osobní dopravy vnitrostátní, a to těch, jejichž výchozí zastávka se nachází ve správním obvodu  Zlínského kraje. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, vydává dopravcům následující doklady:

 • licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • licence na provozování linek zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o změně licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o odnětí licence na provozování linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní,

 • rozhodnutí o schválení jízdních řádů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní.

   

  Žádost o udělení licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní musí vedle obecných náležitostí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění obsahovat údaje uvedené v ust. § 11 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění. 

  Žádost o změnu licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 14 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat pouze obecné náležitosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

  Žádost o odnětí licence na provozování linky veřejné nebo zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 15 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat pouze obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

  Dle položky 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podléhá správnímu poplatku:

  vydání licence nebo změna licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

  - za každou vnitrokrajskou linku            Kč 300

  - za každou mezikrajskou linku              Kč 500

   Správní poplatek se hradí při podání žádosti.

  Předmětem poplatku není vydání licence nebo její změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

    

  Žádost o schválení jízdního řádu linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní dle ust. § 16f zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, musí obsahovat obecné náležitosti dle ust. § 45 s odkazem na ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jízdní řád musí splňovat náležitosti uvedené v ust. § 3 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, v platném znění, které jsou následující:

 • označení linky,

 • údaje o dopravci,

 • názvy zastávek stanovené v rozhodnutí o udělení licence, uspořádané do sloupce, u zastávky se uvedou případné bližší podmínky jejího použití, např. bezbariérově přístupná,

 • tarifní vzdálenosti uvedené ve sloupcích u názvů zastávek, označené nad sloupcem zkratkou "km",

 • časy odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů časy příjezdů; pokud je v zastávce přestávka mezi příjezdem a odjezdem spoje delší než pět minut, musí být uveden čas příjezdu i čas odjezdu spoje, v případě, že spoj zastávkou projíždí bez zastavení nebo jede po jiné trase, použije se místo časových údajů příslušná informativní značka uvedená v příloze vyhlášky; časové údaje se stanoví ve 24 hodinové časomíře v hodinách a minutách; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká; spoje musí být řazeny podle časové posloupnosti odjezdů spojů z první společné zastávky,

 • číselné označení spojů; pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky se použijí lichá čísla a pro opačný směr se použijí sudá čísla,

 • časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně, vyjádřený použitím značek a jejich povolenými kombinacemi uvedenými v příloze vyhlášky v bodu 1,

 • termín začátku a konce platnosti jízdního řádu,

 • údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

 • označení bezbariérových spojů.

  Dopravce je povinen předložit jízdní řád v souladu s ust. § 6 odst. 1, 3 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, zpracovaný v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými příslušným dopravním úřadem, a to pro účely postoupení schváleného jízdního řádu do celostátního informačního systému o jízdních řádech. 

  Schválený jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy postoupí příslušný dopravní úřad v elektronické podobě do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 dnů před začátkem jeho platnosti.

   

aktualizováno: 23.3.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap