Likvidace léčiv

S účinností od 1.12.2019 došlo ke změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 89 odst. 2 tohoto zákona je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby oprávněné k odstranění nepoužitelných léčiv přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně, přičemž náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich odstraněním těmto oprávněným osobám hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Dle výkladového stanoviska Ministerstva zdravotnictví změna zákona o léčivech nezměnila nic na postavení osob, jejichž náklady při odstraňování léčiv byly dosud v plném rozsahu hrazeny, ať již šlo o osoby přímo léčiva odstraňující nebo „jen“ o osoby léčiva od lékáren přebírající. Dosavadní praxe, kdy se na odstraňování nepoužitelných léčiv od lékáren podílely dva typy osob (ty, které nepoužitelná léčiva přímo odstraňovaly, a ty, které je od lékáren pouze přebíraly a následně je předávaly k likvidaci osobám přímo odstraňujícím), přičemž, ať již lékárna zvolila předání nepoužitelných léčiv kterékoliv z těchto osob, vždy jí nakonec byly náklady s tím spojené uhrazeny, by dle názoru Ministerstva zdravotnictví měla být zachována.

Krajský úřad Zlínského kraje bude žádosti o náhradu nákladů předkládat Ministerstvu financí souhrnně za jednotlivá čtvrtletí. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že součástí žádosti zaslané krajským úřadem je podle nového metodického pokynu také údaj o období, za které náklady poskytovateli zdravotních služeb vznikly. V zájmu předejití případným problémům prosíme oprávněné osoby o podávání žádostí následovně:

  • Za I. čtvrtletí do 4.4.

  • Za II. čtvrtletí do 4.7.

  • Za III. čtvrtletí do 4.10.

  • Za IV. čtvrtletí do 4.1.

Současně prosíme, aby jednotlivé žádosti věcně s daným obdobím souvisely.

  • Žádosti o náhradu nákladů lze zasílat na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, tř. T.Bati 21, Zlín.  

 

Formulář žádosti

.docx Žádost o náhradu nákladů - vzor 106,12 kB
aktualizováno: 14.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap