Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat

Program:
OP Přeshraniční spolupráce  ŠR – ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektů

Období realizace:
1.7.2013 – 30.6.2014

Celkový rozpočet:
13 458 EUR

Financování:
Evropská unie: 85 %
Zlínský kraj: 15 %

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na oblast řízení lidských zdrojů a podporu dalšího vzdělávání. Zapojené regiony navazují na spolupráci z let 2005 – 2007, kdy oblast lidských zdrojů a vzdělávání patřila vždy k důležitým bodům jednání. Projekt si klade za cíl zvýšit kompetence představitelů obou zapojených krajů v oblasti aktivit pro rozvoj lidských zdrojů a podpory vzdělávání dospělých. Účastníci projektu na obou stranách hranice budou mít možnost poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů v partnerském kraji, seznámit se se styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v partnerském kraji a budou společně propagovat další vzdělávání pro dospělé. Oba kraje se také zapojí do Týdne vzdělávání dospělých 2013, kdy na společném semináři určeném vzdělavatelům dospělých a dalším klíčovým hráčům na poli dalšího vzdělávání představí příklady dobré praxe z oblasti dalšího vzdělávání. Poznatky získané během projektu budou šířeny on-line i zástupcům škol poskytujících další vzdělávání, ostatním vzdělávacím institucím i odborné veřejnosti.

Všeobecný cíl:
Všeobecným cílem projektu je vytvoření a upevnění vzájemné spolupráce mezi partnery v oblasti řízení lidských zdrojů a dalšího vzdělávání.

Specifický cíl:
- Poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů v partnerském kraji
- Seznámit se se styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v partnerském kraji
- Formou metodického materiálu poskytnout zástupcům škol, jiných vzdělávacích institucí a odborné veřejnosti přehled příkladů dobré praxe v oblasti strategií pro rozvoj lidských zdrojů a dalšího vzdělávání
- Společně propagovat další vzdělávání pro dospělé
- Vytyčit plán společných akcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů a podpory dalšího vzdělávání

Cílové skupiny:
1) Zástupci regionálních orgánů – Zlínského a Trenčianského kraje
2) Zástupci organizací zřízených veřejnou správou (školy a jiné instituce poskytující další vzdělávání)
3) Zástupci vzdělávacích institucí mimo veřejný sektor

Aktivity projektu:
1) Studijní návštěvy
Během projektu se uskuteční dvě studijní návštěvy. Jednu návštěvu zrealizuje Zlínský kraj do Trenčianského kraje, druhou návštěvu zrealizuje Trenčianský kraj do kraje Zlínského. Návštěvy umožní poznání a porovnání sytému podpory dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v partnerském regionu. Výstupy aktivity: Během návštěv bude vytvořena síť kontaktů, která bude pravidelně aktualizována a která umožní navázání nových přeshraničních projektů mezi vzdělávacími institucemi a školami. Účastníci studijních cest zpracují strukturovanou zprávu ze studijní návštěvy, která pak bude sloužit jako podklad pro vytvoření Metodické příručky s přehledem příkladů dobré praxe v oblasti strategií pro rozvoj lidských zdrojů a dalšího vzdělávání na obou stranách hranice. Metodika vyjde v elektronické verzi a bude šířena mezi účastníky projektu i odbornou veřejnost prostřednictvím internetu.

2) Společná zasedání Rad pro rozvoj lidských zdrojů
V průběhu projektu se uskuteční dvě společná zasedání Rad pro rozvoj lidských zdrojů. Smyslem společných setkání je výměna informací a zkušeností z předmětné oblasti, sdílení příkladů dobré praxe a zejména užší propojení obou orgánů pro další společné kroky v podpoře dalšího vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu na území obou krajů. Výstup aktivity: Společná práce obou Rad vyústí v koncepčním dokumentu na téma budoucích společných akcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

3) Československý seminář v rámci Týdne vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji 2013
Zlínský kraj se pravidelně od roku 2007 zapojuje do celostátní akce Týdny vzdělávání dospělých. U této příležitosti pořádá tradiční seminář na téma vzdělávání dospělých a zve na něj zástupce vzdělávacích institucí, škol, úřadů práce, hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a další klíčové hráče na poli dalšího vzdělávání. V tomto projektu se seminář uskuteční s účastí zástupců Trenčianského kraje ať už v roli účastníků či řečníků. Seminář přispěje ke společné propagaci příležitostí dalšího vzdělávání mezi veřejností, upevní spolupráci mezi partnery na obou stranách hranice a posílí tradici společného vzdělávání Čechů a Slováků. Výstup aktivity: Z příspěvků, které zazní na semináři, bude vydán sborník v elektronické podobě. Tento sborník bude k dispozici účastníkům semináře i odborné veřejnosti prostřednictvím běžných komunikačních kanálů jako oficiální weby zapojených krajů, portál školství Zlínského kraje http://www.zkola.cz/ a dalších. 

4) Šíření a komunikace výstupů projektu

5) Řízení a administrace projektu

Kontaktní údaje:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektová manažerka
Tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

 

dokumenty ke stažení

.rar Akční plán 787 kB
.pdf Seznam institucí zapojených do projektu 274,13 kB
.pdf Sborník z Československého TVD 2013 869,25 kB
.pdf Metodika s příklady dobré praxe v oblasti RLZ 707,5 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap