Lidová stavba roku

 

Lidová architektura se bezesporu řadí k hodnotám, které je potřeba uchovávat. Naše společnost si uvědomila, že právě autentické prvky stavitelství předků, přetrvávající v našich obcích a městech, jsou posledním hmatatelným a „žitým“ pojítkem s minulostí. Roubené i zděné stavby, stodoly, mlýny, sušírny, zvoničky a mnohé další objekty se tak staly jakýmsi pokladem zvláštního charakteru. Poznáváme skrze ně zapomenuté technologie, obdivujeme smysl pro detail, učíme se dokonale využívat dostupné materiály. Při hlubším pohledu můžeme pochopit i respekt, který tehdejší stavitelé měli ke krajině. Nesnažili se ji přetvářet, násilně měnit k obrazu svému. Spíše ji opatrně dotvářeli a s úctou využívali to, co jim ona nabízela.

Obnovovat stavby lidové architektury však nese i svá úskalí. Neuvážený zásah může nevratně zničit památkové i kulturní hodnoty, jindy může při nejlepší vůli dojít k vytvoření jakési pseudopamátky, kdy byla překročena hranice mezi vhodnou obnovou a zbudováním kýče. I proto je nezbytné, aby u takových obnov bylo v nejširší míře využíváno konzultací či přímo pomoci odborníků z řad památkové péče. Případné zvýšené náklady či vyšší časová náročnost prací jsou potom bohatě zúročeny výsledkem. Zdařilá obnova se projeví nejen kvalitou práce a estetickou úrovní, ale i přidanou edukační hodnotou. U vhodně obnovených památek je možné mladším generacím přirozeně ukázat život minulých dob, aniž bychom se uchylovali k napodobeninám či náhražkám.

Toho všeho si je Zlínský kraj vědom a již od roku 2008 uděluje za příkladnou obnovu objektů lidové architektury uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje. Vzniku tohoto ocenění předcházela úvaha, že obnovu historického stavebního fondu na vesnicích bychom měli vnímat především jako komplexní záležitost různých zainteresovaných stran. Již v minulosti se na území Zlínského kraje objevila celá řada příkladů, kdy pozitivním přístupem zástupců obce a díky úsilí majitelů objektů bylo docíleno mimořádných výsledků při obnově kulturního dědictví. Právě takové počiny se rozhodl Zlínský kraj ocenit a podporovat. Součástí navržených pravidel projektu „Lidová stavba roku" je také finanční odměna vlastníkovi stavby, která má být jak motivační pobídkou, tak i možností částečně uhradit náklady spojené s takto pojatou stavební obnovou. Podobně koncipovaný projekt v oblasti lidového stavitelství nebyl do roku 2008 v žádném kraji v rámci České republiky ustanoven. S odstupem více než deseti let je možné konstatovat, že toto dnes již tradiční ocenění nezanedbatelným dílem přispělo k důstojné prezentaci lidového stavitelství na daném území a k podpoře jedinců, spolků i samospráv snažících se tento mizející svět zachránit.

Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:

2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2009 – usedlost č. p. 6 v obci Komňa

2010 – usedlost č. p. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolínka

2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2012 – usedlost č. p. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství

2013 – ocenění Lidová stavba roku uděleno nebylo, neboť přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria

2014 – usedlost č. p. 37 ve Zlámanci

2015 – dům č. p. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích

2016usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích

2017usedlost č. p. 210 v Šumicích zvaná Trchalíkova

2018 – dům č. p. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem

2019 – venkovský dům č. p. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína

2020 - uznání nebylo uděleno

2021 - Rodový shluk Orságů - Chalupy Pod šenkem č. p. 285 Karolinka - Raťkov 

2022 - Venkonvský dům č. p. 302, Bojkovice 

Dodejme, že kraj bude i v dalších letech vyhledávat zajímavé stavby, které jejich majitelé obnovili tak, že pomáhají uchovat tradiční lidovou architekturu.

 

 

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva Lidová stavba roku 2022 218,5 kB
.pdf Pravidla Lidová stavba roku 61,81 kB
.pdf Souhlas vlastníka stavby 179,85 kB
.pdf Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů - Lidová stavba roku 555,3 kB

Fotogalerie

aktualizováno: 22.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky