Lidová stavba roku

 
Rada Zlínského kraje uděluje uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou komplexní obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významného přínosu k zachování kulturního dědictví. Za komplexní obnovu lze považovat takovou obnovu stavby, u níž práce na obnově zahrnují alespoň 50% objemu stavby – nelze sem však zahrnout práce v rozsahu udržovacích prací, modernizace.
 
1.       Jedná se o stavby, které jsou nejen jako kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které jsou památkami místního významu a v Ústředním seznamu kulturních památek zapsány nejsou:
a)      stavby obytné, hospodářské, provozní a technické
b)      kostelíky, kaple, zvonice a veškerá drobná sakrální architektura, tedy stavby, které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny.
 
2.       Obnova stavby musí být ukončena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, na který      bezprostředně navazuje rok, v němž je návrh projektu předkládán.
 
3.       Uznání za projekt „Lidová stavba roku“ je udělován 1 x ročně jednomu kandidátovi. Rada Zlínského kraje může případně rozhodnout o tom, že se uznání za projekt „Lidová stavba roku“ v příslušném roce neudělí žádnému z kandidátů.
 
4.       Jeden návrh projektu „Lidová stavba roku“ může být podán pouze na jednu stavbu.
 
5.       Projekt „Lidová stavba roku“ je spojen s předáním finanční odměny vlastníkovi stavby ve výši  50 000,- Kč za realizaci obnovy. V případě spoluvlastnictví se odměna dělí podle výše podílů spoluvlastníků.
 
6.       Projekt „Lidová stavba roku“ za příslušný kalendářní rok se zveřejňuje na internetových stránkách Zlínského kraje a na úřední desce Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva - lidová stavba roku 82,54 kB
.doc Pravidla - Lidová stavba roku 73 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap