Letos kraj dokončí kompletní aktualizaci svého plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

  28.2.2017
Letos kraj dokončí kompletní aktualizaci svého plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

ZLÍNSKÝ KRAJ – Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro obce okresu Kroměříž si nechá zpracovat zlínské hejtmanství. Aktualizace bude provedena pro všech 79 obcí kroměřížského okresu včetně jejich místních částí.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje vznikl již v roce 2004, od té doby byl průběžně upravován a doplňován. V souvislosti s legislativními změnami v posledních letech však byla nutná jeho zásadnější aktualizace. Pro okresy Uherské Hradiště a Zlín byla aktualizace zpracována v loňském roce, pro okres Vsetín probíhá v současné době a okresem Kroměříž bude letos dokončena kompletní aktualizace plánu pro celé území kraje.

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, jehož aktualizaci pro okres Kroměříž si nyní necháme vyhotovit, je významným dokumentem v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Jsou v něm popsána stávající a navržena výhledová řešení týkající se zásobování pitnou vodou a odkanalizování jednotlivých obcí kraje," uvedla radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s ekonomickou průchodností navržených technických řešení. Tato koncepce je směrodatná pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů. Plán slouží také jako základní podkladový materiál orgánům veřejné správy při prosazování veřejného zájmu a je podkladem i pro územní plán.

Plán se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Textová část obsahuje textové karty jednotlivých obcí se základními informacemi o řešeném území, popisem stávajícího stavu vodohospodářské infrastruktury a návrhem optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Tabulková část je tvořena tabulkami shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. V grafické části jsou pak informace uvedené v textové a tabulkové části doplněny o grafické přílohy, které vyjadřují současný stav vodovodů a kanalizací a navržená výhledová řešení.

Mapa PRVKZK vodovody - https://geoportal.kr-zlinsky.cz/prvkuk_v/

Mapa PRVKZK kanalizace - https://geoportal.kr-zlinsky.cz/prvkuk_k/

Zpracoval: Jan Vandík

28. 2. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap