Lesy, myslivost, rybářství

Důležité změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti platné od 1.11.2018

Podle přijatého usnesení vlády nabyla dne 1. listopadu 2018 účinnosti novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. více »

PŘÍSPĚVKY NA MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 2019

více »

Seminář pořádaný pro odborné lesní hospodáře

Dne 12.1.2017 uspořádal Zlínský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, ve Fryštáku odborný seminář zaměřený zejména na problematiky poskytování finančních příspěvků a dotací. Semináře se zúčastnili jako přednášející taktéž zástupci pobočky Kroměříž Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. více »

Určení termínu sčítání zvěře v roce 2019
ANTIPARAZITÁRNÍ LÉČBA PRO ROK 2017 – doporučený termín podání přípravků
RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Rada Zlínského kraje schválila dne 9.1.2017 usnesením č. 0018/R01/17 program RP17-17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, jehož nedílnou součástí jsou Žádosti o poskytnutí dotace. více »

Důležité změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti

Dotace poskytované státem více »

RP10-16 DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dotace poskytované Zlínským krajem více »

Myslivecké hospodaření v honitbách Zlínského kraje v roce 2014
Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti

Dne 19. 2. 2014 vláda ČR schválila, s účinností od 1. 3. 2014, nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. Tyto finanční příspěvky budou hrazeny ze státního rozpočtu. Nařízení vlády nahrazuje v minulosti vydávanou přílohu k zákonu o státním rozpočtu. více »

Střety motorových vozidel se zvěří - výsledky ankety mysliveckých hospodářů

V roce 2010 byl jednotlivým mysliveckým sdružením na území Zlínského kraje předložen k vyplnění dotazník zaměřený na údaje o střetech zvěře s motorovými vozidly. Cílem průzkumu bylo zmapovat v jednotlivých honitbách kraje úseky, kde nejčastěji dochází ke srážkám automobilů se zvěří a získané podklady předat kompetentním orgánům, aby se zlepšila jejich informovanost a mohla být přijata případná opatření.

více »

Mapa výskytu dopravních nehod se zvěří a řešených Policií ČR

V roce 2011 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno Policií České republiky 255 nehod se zvěří. Policií je evidována pouze část nehod, při nichž dojde k vyšší materiální škodě nebo k následkům na zdraví. Místa těchto závažných dopravních nehod jsou zaznamenána v mapě. více »

Vyhodnocení pilotní akce - ošetření vybraných úseků komunikací Zlínského kraje pachovými ohradníky

V roce 2011 byly za spolupráce krajského úřadu s mysliveckými sdruženími vybrány zkušební úseky silnic různých tříd, které byly ošetřeny pachovým repelentem.
Výsledky prokázaly, že na takto ošetřených cestách došlo k významnému snížení střetů aut se zvěří. Například v úseku silnice č.491 mezi Horní a Dolní Lhotou poklesl počet sražené zvěře po ošetření z původních 49 ks na 7 ks, podobné pozitivní výsledky byly zaznamenány na silnicích I. a II. třídy v Záhlinicích, Vsetíně a Uherském Ostrohu.
více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap