Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

11. 3. 2016 – 31. 10. 2018

Celkový rozpočet:

3 575 533,14 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

3 307 049,47

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 2 810 992,04 Kč (85 % způsobilých výdajů)

Státní rozpočet: 165 352,48 Kč (5% způsobilých výdajů)

Vlastní zdroje žadatele:  599 188,62 Kč (10% způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje 268 483,67 )

Stručný obsah:

Projekt spočívá v realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), konkrétně v oblasti „a) fyzická bezpečnost“ pro zabezpečení významných informačních systémů (VIS) Zlínského kraje.

Konkrétně se jedná o následující VIS:

1. Ekonomický systém a spisová služba

2. Webové stránky kraje

3. Elektronický poštovní systém

Prostředkem k naplnění „fyzické bezpečnosti“ pro zabezpečení významných informačních systémů Zlínského kraje je modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV a systémy PZTS (EZS) a systém monitoringu elektrické požární signalizace (EPS) pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

 • Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B21
 • Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B11 (nezpůsobilé výdaje)
 • Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B21
 • Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B11 (nezpůsobilé výdaje)
 • SW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
 • HW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV
 • Další služby nezbytné pro realizaci dodávky (nezpůsobilé výdaje)

Vedlejší aktivity:

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • STUDIE - UPGRADE EZS A GRAFICKÉ NADSTAVBY ALFA a ALVIS budova B21
 • Projektová žádost
 • Projektová dokumentace
 • Organizace výběrových a zadávacích řízení
 • Technický dozor investora, BOZP

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systémy EKV, PZTS (EZS) a EPS pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy.

Zlínský kraj se zaměřuje na hlavní aktivitu "Zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů."

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 3

Jedná se o modernizaci existujícího technického opatření, které není v souladu s technickými opatřeními definovanými v Zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), za takové technické opatření (modernizace), které je v souladu s definovanými technickými opatřeními v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

V rámci projektu se tedy bude jednat o 1 technické opatření dle ZKB pro 3 VIS

Cílové skupiny:

Občané, Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Zabezpečením objektu, ve kterém jsou VIS Krajského úřadu Zlínského kraje provozovány, bude zajištěno:

 • dostupnost VIS "Webové stránky kraje", který na území Zlínského kraje zajišťuje informovanost občanů a podnikatelů
 • garantovaný provoz VIS "Elektronický poštovní systém", kterým je zajištěna možnost online komunikace zaměstnanců ve veřejné správě s občany a podnikateli
 • kontinuita fungování Zlínského kraje ve vybraných oblastech a nezbytná osobní komunikace mezi pracovníky ZK, KÚ ZK a občany a podnikateli i v případě projevů rizik (hrozeb) ohrožujících objekty Zlínského kraje (mimořádných událostí a krizových situací).

Aktuální stav:

Projekt byl úspěšně ukončen. Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 3.7.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap