KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

  14.6.2021
KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

Zlín - Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu první ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma rizik spojených s internetem a bezpečnosti online výuky. Lektory byli doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V úterý 8. června se přes sto pedagogů a pedagožek zúčastnilo vzdělávací akce prostřednictvím aplikace MS Teams. O den později se připojila padesátka rodičů. V první části úvodního webináře lektoři zmiňovali rizika spojená s online výukou, k jakým incidentům došlo v českém školském prostředí a čeho se vyvarovat. V druhé části se zaměřili na konkrétní případy v kyberprostoru, týkající se dětí a dospívající mládeže. Co všechno v online prostředí zažívají, s jakými jevy se setkávají, jaké sociální sítě využívají, navštěvují.

„Víme, že škola má povinnost pro žáky a učitele zajistit bezpečné prostředí a tématu kybernetické bezpečnosti věnujeme velkou pozornost. Ještě před uzavřením škol na podzim loňského roku jsme vytvořili DigiCovid tým osmi lektorů, kteří proškolili pedagogy v desítkách středních škol v kraji. Dlouhodobě usilujeme o zvyšování dovedností pedagogických pracovníků a žáků v oblasti digitálních kompetencí. Stejně tak je ale důležitá role rodičů. Proto jsme se rozhodli připravit webináře „na míru“ cílovým skupinám a uspořádat pro ně druhý webinář, který zpracovává stejné téma, ale z rodičovského úhlu pohledu,“ sdělila krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Některé z myšlenek, které zazněly:

- hlavní problémy, které se v českých školách při online výuce vyskytují (málo expertního personálu v oblasti IT, nevhodné nástroje pro realizaci e-learningu, nedodržování bezpečnostních standardů, nadměrné sdílení osobních údajů žáků i pedagogů, potenciální rizika – kybernetická agrese, průniky cizích osob do vzdělávacích lekcí, šíření internetem),

- děti jsou díky lockdownu frustrované, frustraci si vybíjejí „online zlobením“, buďme velkorysí!,

- rizikové aplikace (TikTok, Snapchat, Discord, Tellonym, Roblox, Minecraft), challenges (výzvy, které nabádají k nebezpečnému chování),

- dominantní témata řešená poradnou E-bezpečí (sexting, vydírání, sexuální nátlak, vyhrožování, vulgární agrese, krádeže identity, dehonestování, krádeže účtů, scam, romance scam, ransomware, adware, podvody spojené s online nákupy, kyberšikana),

- někteří rodiče na sociálních sítích nadměrně sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti (sharenting, zakládání prenatálních profilů), možnost zneužití citlivých informací v budoucnu,

- edukační materiály jsou k dispozici na webu E-bezpečí (www.e-bezpeci.cz/videokurzy) včetně edukační hry Internet Highway.

 

Záznamy z webinářů najdete na Youtube kanálu projektu KAP. Nezapomeňte se ale přihlásit na další témata, webináře Online predátoři a Kyberšikana a kybernetická agrese již nahrávané nebudou.

 

Více informací najdete v pozvánce na portálu Zkola.

 

 

Více informací:
Mgr. Jitka Šimková
Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 745
mob.: +420 731 555 064
http://www.kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap