Kvůli muničnímu skladu zasedla Bezpečnostní rada kraje

  28.10.2014
Kvůli muničnímu skladu zasedla Bezpečnostní rada kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s událostmi posledních dní, způsobenými explozí v muničním skladu ve Vlachovicích, zasedla dnes odpoledne Bezpečnostní rada Zlínského kraje. Jelikož objekt spadá do správy Ministerstva obrany ČR, zákonem stanovené povinnosti k bezpečnosti objektu vykonává výhradně ministerstvo. Zlínský kraj nemá kontrolní pravomoc nad aktuálními událostmi ani nad režimem fungování skladu. (Pozn. Zákon o prevenci závažných havárií, kterým by se kraj a další subjekty vykonávající státní správu normálně řídil, v paragrafu 1 odstavci 3 cituje: Tento zákon se nevztahuje na a) vojenské objekty a vojenská zařízení). Vlastníkem objektu je Česká republika a hospodaří s ním Vojenský technický ústav, s.p. Že se jedná o vojenský objekt, potvrdila i Vojenská stavební správa Olomouc. Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyzval již v minulém týdnu dopisem ministra obrany Martina Stropnického k nápravě vzniklé situace. Dnes přímo z jednání Bezpečnostní rady kontaktoval premiéra Bohuslava Sobotku, aby prostřednictvím ministra obrany zajistil v místě přítomnost armády, která by zabezpečila jak postupně odvézt munici z vojenského areálu.

„Jelikož jde objekt ve správě Ministerstva obrany, vyzval jsem pana ministra, aby nám podal veškeré dostupné informace o stavu objektu, prověřil nájemní smlouvy na tento objekt a funkčnost požárních, havarijních a jiných bezpečnostních plánů zpracovaných pro tento objekt a vyzval jsem ho, aby byl dotčený objekt zcela vyklizen a neskladovala se v něm do budoucna žádná nebezpečná munice. Občané mají stále ze vzniklé situace obavy a jelikož ze zákona nemáme jinou možnost, obrátil jsem se důrazným apelem přímo na premiéra, aby ministerstvo obrany vyslalo do areálu armádu,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák. Hejtman deklaroval, že spolu se starosty dotčených obcí bude usilovat o to, aby Ministerstvo obrany ČR zajistilo úplné vyklizení prostor muničního skladu ve Vlachovicích, jehož správa spadá čistě do gesce ministerstva, a aby zde do budoucna již žádné skladování či manipulace s vojenskou municí neprobíhala. K dohodě se starosty došlo v pátek na krizovém štábu ve Valašských Kloboukách a bylo to podpořeno i Bezpečnostní radou kraje v pondělí.

Od prvotního výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích představitelé Zlínského kraje situaci neustále monitorovali a byli v úzkém kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému. „Vysoce jsem ocenil, že ze strany starostů dotčených obcí, včetně starosty obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky pana Maniše, bylo vše perfektně zvládnuto, zejména vůči občanům. Starostové zase ocenili významnou pomoc ze strany kraje, zvláště pak od pracovníků Oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje. Děkuji za skvěle odváděnou práci pracovníkům složek Integrovaného záchranného systému, tj. policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, ale také starostům a jejich spolupracovníkům. Zvláště před pyrotechniky smekám,“ uvedl hejtman.

 

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková

27. 10. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161                                     

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap