Kultura

Zlínský kraj je bohatý na tradiční a současnou místní kulturu zaměřenou na folklor, dechové hudby či lidová řemesla. Na jeho území nalezneme velký počet památkových objektů od nejstaršího osídlení území z doby Velké Moravy až po skvosty moderní baťovské funkcionalistické architektury 1. pol. 20. stol. Ve Zlínském kraji se nachází mnoho sakrálních památek a významných poutních míst, např. Velehrad a Svatý Hostýn. Zřizuje 8 kulturních příspěvkových organizací a 1 obecně prospěšnou společnost.

Odbor kultury a památkové péče
Strategické a koncepční dokumenty
Dotace a granty
Uznání a ocenění Zlínského kraje
Příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti kultury a Filharmonie Bohuslava Martinů
Výbor pro kulturu a památky ZZK 2016 - 2020

Aktuality

další zprávy »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky