KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

  31.1.2022 15:00:00

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program FormFiller (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI - viz níže). Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návod na aktualizace naleznete v dokumentech ke stažení.

Veškeré informace o dotačním titulu a termín příjmu žádostí naleznete v Programu, viz níže v "Dokumentech ke stažení".

Elektronickou verzi formuláře Žádosti o poskytnutí dotace je možné vyplnit a odeslat od 3. 3. 2022 do 14. 3. 2022 do 12:00 hodin, v tomto období je třeba dle pravidel Programu KUL06-22 Žádost včetně všech povinných příloh ROVNĚŽ DORUČIT V PÍSEMNÉ PODOBĚ, popř. zaslat pomocí datové schránky.

Pozn. Při plánování kulturních projektů a akcí mějte na zřeteli možné potencionální omezení v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

POZOR - NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI!!!

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Netýká se právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů  (např. obec, DSO, vysoké školy, příspěvková organizace obce/města, církve…) ani fyzických osob. Bližší informace volně k dispozici Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) a na https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-upozornuje-na-povinnost-dokladat-k-zadosti-o-dotaci-uplny-vypis-z-evidence-skutecnych-majitelu-aktuality-17488.html

 

Jak postupovat pro získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů:

 1. Vlastník datové schránky

Evidující osoba může výpis získat bezplatně přímo z webové stránky evidence https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). 

Elektronický podepsaný výpis (získaný v aplikaci) je výpis skutečného majitele konkrétní právnické osoby (či svěřenského fondu) z evidence skutečných majitelů, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisy. Je však třeba mít na paměti, že prostým vytištěním se tato povaha výpisu degraduje a není možné jej používat jako plnohodnotný.

Elektronický podepsaný výpis je možné bezplatně získat přímo v internetové aplikaci. Pokud získáte z internetové aplikace evidence skutečných majitelů podepsaný PDF dokument, je možné na něj aplikovat mechanismus autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb. Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. CzechPOINT).

2. Subjekt bez datové schránky

Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný krajský/městský soud (po ověření totožnosti žadatele) a to za poplatek tj. kolek – pozn. kolky lze koupit na pobočkách České pošty, s. p., ve výši 70 Kč (za každou stranu výpisu). Proces vyřízení záleží na vytížení příslušného soudu a také na tom, jak žadatel se soudem spolupracuje.

Seznam příslušných soudů

Dokumenty ke stažení

.pdf KUL06-22_vysledky rozhodnuti ZZK 408,47 kB
.pdf KUL06-22_vysledky rozhodnuti RZK 410,92 kB
.zfo Zadost KUL06-22_k odeslani 63,13 kB
.ppt Prezentace KUL06 metodicky den 2022 3038,5 kB
.pdf pozvanka seminar KUL06-22 713,39 kB
.pdf Program KUL06-22 740,72 kB
.docx Cestne prohlaseni_de minimis 42,38 kB
.pdf Navod_ke_stazeni_FORM_Filler_2021 895,95 kB
.pdf ziskani uplneho vypisu_datove schranky 626,16 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap