KUL03-20 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

  11.2.2020

UPOZORNĚNÍ

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a s tím souvisejícím omezením vstupu veřejnosti do budovy krajského úřadu nebudou žádosti o dotaci z Programu KUL03-20 přijímány osobně na odd. památkové péče.

Tištěnou podobu žádosti o dotaci z Programu na podporu stavební obnovy kulturních památek a památek místního významu (KUL03-20), vč. všech povinných příloh, lze předkládat 

 v pondělí a ve středu vždy od 8.00 do 11.00 hod.,

na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje

nebo

zaslat poštou do 27. 3. 2020 na adresu Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21,761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

 V případě potřeby Vám budou nápomocni pracovníci oddělení památkové péče na tel.:
577 043 614, 577 043 604 nebo 577 043 607.

 

 

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návod na aktualizace naleznete v dokumentech ke stažení.

Elektronická verze formuláře Žádosti o poskytnutí dotace bude uvolněna k vyplňování od 16.03.2020 do 27.03.2020 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti dle pravidel Programu KUL03-20.

Žádosti podané po termínu podání nemohou být přijaty.

Dokumenty ke stažení

.pdf KUL03-20 Výsledky rozhodnutí Rady a Zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace 400,11 kB
.pdf KUL03-20_oprava písařské chyby 456,24 kB
.zfo KUL03 - žádost k odeslání 70,26 kB
.pdf KUL03_Program 558,42 kB
.pdf navod-ke-stazeni-form-filler 677,42 kB
.pdf Metodický pokyn k Programu KUL03-20 383,66 kB
.pdf Vzor obálky pro odeslání žádosti KUL03-20 504,74 kB
.pdf navod-na-aktualizaci-software602-form-filler- 655,4 kB
.pdf Pozvanka 376,84 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap