KUL01-18 Podpora kulturních aktivit a akcí

PROGRAM: KUL01-18 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
Podporované aktivity:

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
- estetická výchova dětí a mládeže,
- rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti,
- podpora profesionálních kulturních aktivit,
- podpora řemesel s podmínkou účasti min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných ochranných známek,
- podpora výstav umění a uměleckých řemesel.

NEPODPOROVANÉ AKTIVITY:
- akce společenského a gastronomického charakteru (plesy, košty, módní přehlídky, degustace),
- akce místního významu (poutě, sousedské setkání, sraz rodáků z obce…),
- vydání CD, DVD aj. audiovizuálního díla či podpora vydavatelské činnosti.

Celková předpokládaná částka vyčleněná na program 2 500 000,00 Kč 
Minimální výše dotace na 1 projekt:   10 000,00 Kč
Maximální výše dotace na 1 projekt: 50 000,00 Kč
Maximální míra dotace:  50 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Způsobilí žadatelé:

fyzické a právnické osoby
Žadatel je oprávněn předložit na podporu kulturních aktivit a akcí maximálně 1 projekt v jednom kalendářním roce.
Dotaci nelze poskytnout:
- politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
- příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj
- organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Zveřejnění Programu a Žádosti na úřední desce a webu ZK dne 20. 12. 2017
Příjem a registrace Žádostí od 20. 1. 2018 - do 2. 2. 2018
aktualizováno: 16.10.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap