KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období realizace:

1. 1. 2012 do 31. 12. 2014

Celkový rozpočet:

8 023 929,22 Kč

Financování:

Evropská unie (ESF): 85 %

Státní rozpočet: 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání. V rámci projektu bude pro cílovou skupinu vytvořena metodika spolupráce škol s veřejnou správou prostřednictvím nově vytvořeného webového prostředí. V průběhu pilotního i ostrého provozu webového prostředí se žáci budou setkávat v rámci výuky občanské výchovy a základů společenských věd se zástupci státní správy a samosprávy s cílem předávání informací o struktuře a činnosti veřejné správy včetně instruktáže práce se strukturou a výběrem možných životních situací ve webovém prostředí.

Aktivity projektu:

ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ VČETNĚ TECHNICKÉ REALIZACE WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ

Aktivita je zaměřena na čtyři nedílné součásti, kterými jsou:

1) zpracování životních situací a tvorba podkladů pro obsah webového prostředí;

2) rozšíření funkčnosti o informační webové prostředí technicky plně integrovaného do stávajícího portálu www.zkola.cz, s rozšířením o modul KUDY KAM, zaměřený na poskytování informací žákům. Nevznikne nový portál, ale samostatný modul s vlastní doménou. Na tuto doménu budou směřovat odkazy ze stránek Olomouckého a Zlínského kraje.

3) jako komunikační a propagační kanál bude využita některá ze sociálních sítí;

4) úprava, uspořádání a doplnění vložených dat po pilotním a ostrém ověření.

PILOTNÍ OVĚŘENÍ VYTVOŘENÉHO WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Aktivita spočívá v pilotním ověření vytvořeného informačního webového prostředí ve vybraných školách Zlínského a Olomouckého kraje. Do pilotního ověření budou cíleně zapojeny školy, které dle Usnesení vlády České republiky č. 141/2010 o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010 - 2013, patří do regionů se soustředěnou podporou státu. K nim patří ve Zlínském kraji regiony Kroměříž, Vsetín, Valašské Klobouky, v Olomouckém kraji regiony Jeseník, Přerov, Šumperk, Šternberk, Uničov. V těchto regionech jsou zřízeny jak základní, tak střední školy.

Pilotní ověření bude provedeno s primární cílovou skupinou žáků v jednotlivých školách, 10 škol Zlínského a 10 škol Olomouckého kraje.

VYTVOŘENÍ METODIKY SPOLUPRÁCE ŠKOL S VEŘEJNOU SPRÁVOU

Aktivita je zaměřena na vytvoření metodiky spolupráce škol s veřejnou správou prostřednictvím webového prostředí. Vznikne tak ojedinělý přehled veřejné správy jako správy veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Vzniklá metodika bude určena převážně cílové skupině pedagogických pracovníků, tedy výchovným poradcům působícím na základních a středních školách, pedagogům vyučujícím všeobecně vzdělávací předměty - občanskou nauku, základy společenských věd a vedoucím pracovníkům působícím na základních a středních školách obou krajů. Vytvořená metodika bude vhodnou rukovětí uvedeným pedagogickým pracovníkům při výuce problematiky veřejné správy.

Vytvořená metodika bude umístěna na nově zřízeném webovém prostředí a bude volně přístupna v průběhu realizace a udržitelnosti nejen cílové skupině projektu.

REALIZACE WORKSHOPŮ A PRACOVNÍCH SETKÁNÍ

Cílem aktivity je realizace 29 workshopů a 2 pracovních setkání určených pro:

- cílovou skupinu výchovných poradců (pedagogických pracovníků);

- cílovou skupinu vedoucích pracovníků škol;

- realizační tým a 20 škol ze Zlínského a Olomouckého kraje zapojených do pilotního ověření projektu.

UVEDENÍ VYTVOŘENÉHO WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ DO OSTRÉHO PROVOZU

Logickým zakončením tvorby webového prostředí s řešenými životními situacemi žáků a tvorby metodiky spolupráce škol s veřejnou správou je její ověření v ostrém provozu. Po implementaci poznatků vzniklých z workshopů a pracovních setkání a evaluace webového prostředí ve dvaceti pilotně zapojených školách bude ostrý provoz představen přímo v jednotlivých školách obou krajů. Představení projektu a přímou instruktáž webového prostředí s ukázkami výběru životních situací pro cílovou skupinu žáků základních a středních škol provedou k tomu určení lektoři z veřejné správy. Lektor z veřejné správy provede uvedený soubor činností v celkem 120 třídách z obou krajů (60 tříd na základních a středních školách ve Zlínském kraji, 60 tříd na základních a středních školách v Olomouckém kraji). Zároveň provede sběr závěrečných poznatků z práce cílové skupiny žáků ve webovém prostředí, na základě těchto zjištění bude ještě následně obsah webového prostředí evaluován.

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu je spolupráce škol s veřejnou správou ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Specifický cíl:

- zvýšení orientace žáků ZŠ a SŠ v systému státní správy a samosprávy prostřednictvím životních situací, se kterými se žák setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a před skončením středního vzdělávání,

- vytvoření a pilotní ověření informačního webového prostředí nabízejícího žákům návod k řešení životních situací - jedná se o rozšíření stávajícího školského portálu Zlínského kraje www.zkola.cz o modul KUDY KAM zaměřený na poskytování informací žákům,

- realizace 29 workshopů určených celkem 660 výchovným poradcům, pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům škol zaměřených na seznámení s obsahem a možnostmi využití webového prostředí,

- vytvoření metodiky spolupráce škol s veřejnou správou prostřednictvím nově vytvořeného webového prostředí.

Cílové skupiny:

Prioritní cílovou skupinu tvoří žáci závěrečných ročníků základních škol, žáci středních škol a budoucí absolventi středních škol bezprostředně po skončení studia ve věku 14 - 19 let.

Sekundární cílovou skupinu tvoří 660 výchovných poradců, pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků základních a středních škol v obou krajích.

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer
Tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

 

dokumenty ke stažení

.pdf METODIKA_2014_final 3325,19 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap