Kroměříž – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen již ve středověku, ale do současnosti se dochovaly jen zbytky původní věže. Dnešní stavba pochází z první poloviny 18. století a má hodnotný, převážně barokní interiér. Za jejího autora je považován architekt Ignác Cyrani z Bolleshausu. Tento významný architekt se podílel na stavbě či úpravách dalších sedmi sakrálních památek na Moravě, z nichž  za zmínku stojí zejména Svatohostýnská bazilika, kroměřížský kostel sv. Jana Křtitele či kaple Panny Marie Bolestné u kostela sv. Mořice taktéž v Kroměříži.

 Ve 13. století zde biskup Bruno ze Schaumburku nechal postavit farní kostel zasvěcený Panně Marii. Tento olomoucký biskup byl také zakladatelem nedalekého kroměřížského kostela sv. Mořice.  Při obsazení města Švédy a Valachy v polovině 17. století byl kostel Panny Marie vyrabován  a vypálen. Z původní stavby tak zůstaly jen holé zdi a větší část věže. Pak kostel na několik let osiřel, protože se zde kvůli jeho špatnému stavu nedaly konat bohoslužby.

Základní kámen na stavbu tohoto kostela položil roku 1724 olomoucký biskup kardinál Wolfgang H. Schrattenbach, jehož jméno je spjato především s jiným kroměřížským kostelem – sv. Mořice, kde jsou uloženy biskupovy ostatky. Z původního kostela byly ponechány věž a pravděpodobně i část obvodové zdi lodi. Hranolovitá věž na jihozápadním nároží je vysoká 42 metrů. Hodiny, které na ni byly počátkem 18. století pověšeny, původně visely na budově kroměřížské radnice.

Kostel prošel ještě několika opravami a úpravami. Přežil dvě světové války, avšak už bez tří zvonů – sv. Leopolda, sv. Cyrila a sv. Jana – které byly odvezeny a poté roztaveny pro vojenské účely.

V křestní kapli se nachází zajímavá barokní křtitelnice a nejvýznamnějším dílem v tomto interiéru je oltář Čtrnácti svatých pomocníků, hodnotná řezbářská práce z období kolem roku 1715. Rozměrný, plošně řešený rostlinný motiv v podobě akantových listů, tvoří podklad pro uctívaný obraz Panny Marie s Dítětem, který je tradičně vsazen do středu kompozice. Kolem něj jsou rovnoměrně rozestavěny plastické figury čtrnácti pomocníků, přičemž každá z nich je vybavena příslušnými atributy včetně latinského jména daného světce či světice.

 Hlavní oltář od českého barokního sochaře Franze Kohla pochází z 18. století. Retabulum má podobu sloupové architektury a v jeho středu můžeme vidět rozměrné plátno s tradičně zpracovaným vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie. V horní polovině obrazu je ústřední postava Panny Marie ve společnosti andělů, pod kterou jsou ve spodní polovině plátna vyobrazeni apoštolové shromáždění u otevřeného hrobu. Marie, otočená čelem k pozorovateli, sedí na členitém oblaku, který ze všech stran nesou a podepírají malí i velcí andělé. Je oblečená do světle modrých šatů, přes které má přehozen tmavě modrý plášť, jenž se jí za zády silně vzdouvá a vytváří tak pozadí pro hlavu Bohorodičky. Ve spodní části obrazu zaujímají místo postavy jedenácti apoštolů a dvou žen, rozestavěné v menších skupinkách kolem hrobu. Dále v kostele můžeme vidět dva boční oltáře

významného barokního sochaře Ondřeje Zahnera, mezi jeho díla patři mimo jiné také Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, památka zařazená na seznam UNESCO.

Za návštěvu rozhodně stojí Arcibiskupský zámek s překrásně zdobenými sály a vzácnými uměleckými sbírkami. Chcete-li se dozvědět více o tomto regionu, podívejte se do Muzea Kroměřížska, kde je kromě jiného k vidění stálá expozice Maxe Švabinského, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 20. století.

Možnosti prohlídek:

květen a září: sobota 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 a neděle 13:00 - 17:00, (v době státních svátků otevírací doba jako v sobotu),

červen - srpen: pondělí - sobota 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, neděle 13:00 - 17:00.

V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Odkaz:  www.farnostpm.cz ,www.mesto-kromeriz.cz

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.