Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale především plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Jednoduše jde o to připravit kraj jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou postihnout jeho území. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové kalamity), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační vlny velkého rozsahu, terorismus).

Hejtman a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Hejtman a starostové určených obcí si pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situací si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

Krizové řízení má na krajském úřadě na starosti oddělení pro zvláštní úkoly, které také zajišťuje poskytování dotací na jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů a na vyrozumívací systémy, stejně jako na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ze zákona se toto oddělení věnuje i péči o válečné hroby a pietní místa.

Oddělení pro zvláštní úkoly
Bezpečnostní rada Zlínského kraje
Integrovaný záchranný systém ČR
Branné zákonodárství
Válečné hroby a pietní místa
Odkazy na webové stránky krizového managementu ČR
Prevence závažných havárií
Meteorologický radar Zlínského kraje
Krizové řízení Zlínského kraje
2018 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí Zlínského kraje

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap