Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

  7.1.2015

Příjemci podpory:

 • Nakladatelství nebo vydavatelství se sídlem v jedné ze zemí, která se účastní tzv. „Culture Sub-programme“.
 • Žadatel musí působit v oblasti publikování a musí mít právní subjektivitu nejméně 2 roky, musí jít o právnickou osobu.

 

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora rozšíření evropské literatury s cílem zajistit co největší dostupnost.
 • Podpora propagace evropské literatury včetně vhodného využití digitálních technologií jak v distribuci, tak propagaci děl.
 • Podpora překladů vysoce kvalitní evropské literatury v dlouhodobém horizontu.
 • Zviditelnění překladatelů, tzn. vydavatelé budou muset zahrnout životopis překladatele v každé přeložené knize.

 

Výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu na rok 2015 činí 3,700,000 €.

 

Specifika a omezení:

 • Jazyk originálu i překladu musí být oba úředně uznávanými jazyky zemí, které se tohoto programu účastní.
 • Překlady z latiny a starověké řečtiny do oficiálně uznávaných jazyků jsou také možné.
 • Jazyk překladu musí být mateřským jazykem překladatele.
 • Překlady musí mít přeshraniční rozměr.

Bližší informace na:

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm#_status=open

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap