Krajský úřad hostil konferenci věnovanou podoře zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

30. 5. 2019

ZLÍN – Krajskou konferenci Regionálního centra podpory zdraví pro Zlínský kraj uspořádal ve středu 29. května na krajském úřadě Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Zlínským krajem a pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením".

Cílem projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu je snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí a ušetření prostředků ze státního rozpočtu.

Pro úspěšnou realizaci projektu bylo zřízeno 14 Regionálních center podpory zdraví (v každém kraji jedno), které fungují jako odborné základny pro realizaci nově vytvořených intervenčních programů zaměřených na cílové skupiny (např. kurzy zdravého životního stylu, kurzy pohybové aktivity, Dny zdraví).

Během konference představila Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu cíle projektu, se svými příspěvky dále vystoupili například Vendula Ševčíková, která představila činnost Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ředitel Psychiatrické nemocnice Kroměříž Petr Možný, jenž pohovořil o problematice tzv. sociálních hospitalizací, nebo krajský protidrogový koordinátor Petr Horyanský, který přítomné seznámil s Výroční zprávou o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2018.

Program konference zpestřilo vystoupení taneční skupiny Romana čhaja pod vedením Gabriely Pačanové z Diakonie České církve evangelické, Středisko Vsetín. Právě tanec je jednou z pohybových aktivit, na které mají být intervenční programy projektu zaměřeny.

Projekt je financován z prostředků ESF OP Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

-mg-4851-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4848-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4853-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4855-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4858-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4879-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4883-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4891-foto-jiri-balat.jpg
-mg-4893-foto-jiri-balat.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap