Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje

Období realizace:

31. 08. 2016 - 31. 12. 2018

Celkový rozpočet:

9 244 400,00 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

9 244 400,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 7 857 740,00 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 462 220,00 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  924 440,00 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu je pořízení nového krajského manažerského informačního systému Zlínského kraje (MIS ZK) pro oblast zdravotnictví.

Zlínský kraj (ZK) bude za pomoci MIS ZK sbírat data ze zdravotnických zařízení zakládaných ZK pro potřeby aktuálních informací pro rozhodování vlastníka, a to jak z hlediska ekonomických dat, tak z hlediska produkce zdravotní péče a kvality zdravotní péče. Vše za účelem zajištění zlepšení a zefektivnění všech činností zdravotnických zařízení a zlepšení úrovně přístupu pro pacienty na území ZK.

Aktivity projektu:

Hlavní podporované aktivity jsou následující:

1. Hlavní aktivita 1: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

     a. konkrétně se jedná o oblast "business intelligence - vytěžování dat, datové sklady, reporting".

     b. V této aktivitě je hlavní výstup projektu a to nově pořízený informační systém

          1.1. Manažerský informační systém (MIS)

          1.2. Moduly MIS pro čerpání dat z IS nemocnic do MIS.

2. Hlavní aktivita 2: Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

     a. V této aktivitě je dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury pro pořízený IS a jeho části.

          2.1. Dodávka nezbytné HW a SW infrastruktury pro pořízený IS a jeho části.

     b. Všechny dodávky jsou s vazbou na nově pořízený IS z hlavní aktivity 1.

Vedlejší aktivity budou následující:

1. Studie proveditelnosti

2. Projektové dokumentace a odborná podpora v rámci VZ

3. Zadávací dokumentace

4. Organizace výběrových a zadávacích řízení

5. Odborné konzultace a dozor při implementaci.

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je sběr dat, automatizace a zefektivnění zpracování dat v rámci výkonu veřejné správy v oblasti zdravotnictví, kterou Zlínský kraj vykonává na svém území a Zlínským krajem zakládanými zdravotnickými zařízeními.

Výstupy projektu:

Počet pořízených informačních systémů: 1

V rámci projektu bude vybudován 1 informační systém a to Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje.

Nová funkcionalita informačního systému: 3

V rámci projektu vzniknou 3 nové funkcionality.

Funkcionality:

1. Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy - nový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným subjektem nebo ručním zpracováním.

2. Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením informačních systémů s možností podpory procesního postupu.

3. Elektronické vnitřní procesy - zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů.

Cílová skupina:

Podnikatelé, zaměstnanci ve veřejné správě a občané

Aktuální stav:

Projekt ukončen, probíhá udržitelnost projektu.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap