Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci vzdělávání

  11.2.2020
Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci vzdělávání

ZLÍN – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 10. února. Jde o strategický dokument, který kraj zpracovává každé čtyři roky pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání.

„Koncepce vzdělávání je zpracována v návaznosti na další klíčové krajské strategické dokumenty s cílem zachovat vysokou kvalitu školství a přizpůsobovat případné změny v soustavě škol demografickému vývoji i potřebám zaměstnavatelů v regionu,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství. „Faktem bohužel je, že během posledních osmnácti let, respektive od roku 2001 do roku 2018, ubylo ve Zlínském kraji přes 12 tisíc obyvatel a trend klesající populační křivky bude pokračovat, pokud se razantní národní podporou rodinné politiky nepodaří tuto tendenci změnit. Na demografickou realitu musí systém školství pružně reagovat,“ dodal Petr Gazdík.

Devadesátistránkový dokument analyzuje situaci ve všech stupních vzdělávání – od předškolního, až po vysokoškolské. Zabývá se rozvojem moderních technologií, mezinárodní spoluprací škol, financováním resortu školství, praktickou uplatnitelností absolventů jednotlivých druhů škol na trhu práce, ale řeší také problematiku rizikového chování dětí a mládeže.

SÍŤ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době na území kraje působí celkem 600 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (448 subjektů) a Zlínský kraj (99 subjektů). Následují soukromí zřizovatelé (41 subjektů), církev (8 subjektů) a stát (4 subjekty).

Obce jsou zřizovateli 448 školských příspěvkových organizací:

198 mateřských škol,
125 základních škol,
97 mateřských a základních škol,
1 mateřské školy, základní školy a střední školy,
2 základních škol a základních uměleckých škol,
1 základní umělecké školy,
1 základní školy a plavecké školy
2 plaveckých škol,
21 domů dětí a mládeže nebo středisek volného času.

 

Zlínský kraj je zřizovatelem 99 školských příspěvkových organizací:

46 středních škol, z toho součástí 7 subjektů je zároveň vyšší odborná škola a součástí 4 subjektů je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
1 konzervatoře,
18 základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
12 dětských domovů,
20 základních uměleckých škol,
1 pedagogicko-psychologické poradny,
1 plavecké školy.

Síť škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídka je ve Zlínském kraji nastavena tak, aby umožňovala územní dostupnost v maximální míře oborové nabídky.

Zpracovala: Helena Mráčková

11. 2. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz  

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap