Zprávy z úřadu

Výzkum firemního dárcovství

21. 8. 2018 / ...

Termíny pracovních skupin pro revize výkaznictví v roce 2018 - skupiny 11-17

16. 8. 2018 / V roce 2018 opět ve spolupráci s poskytovateli probíhají revize metodik pro jednotlivé druhy sociálních služeb, podle kterých jsou vykazována data do aplikace KISSoS – Krajský informační systém sociálních služeb ve Zlínském kraji....

Stanovení záplavového území toku Klanečnice v úseku km 16,600 – 16,736

7. 8. 2018 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro stanovení záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Klanečnice, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ). Záplavové území toku Klanečnice vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v roce 2017 na základě geodetického zaměření toku z roku 2016 a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka ...

LETNÍ PROHLÍDKY V LEŠNÉ

6. 8. 2018 / Každý srpnové úterý a pátek......

Ministerstvo kultury ČR - dotace na r. 2019

3. 8. 2018 / Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, vyhlašuje výběrová dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění....

VIII. TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI

2. 8. 2018 / 18. 8. 2018 ve Vsetíně...

Interreg - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 - výsledky

1. 8. 2018 / seznam schválených a neschválených projektů...

NOC PADAJÍCÍCH HVĚZD

31. 7. 2018 / v sobotu 11. 8. 2018...

Podpora vydání české literatury v překladu

30. 7. 2018 / Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí....

POZOROVÁNÍ ÚPLNÉHO ZATMĚNÍ MĚSÍCE

24. 7. 2018 / v pátek 27. 7. 2018...

Nadace Český hudební fond - Kruhy přátel hudby - výzva v r. 2018

16. 7. 2018 / Žádosti Kruhů přátel hudby o příspěvek na koncertní cykly jsou přijímány v termínech: 30. 9. u koncertních sezon (tj. září aktuálního roku - červen následujícího roku) 20. 11. u ročních sezon (tj. leden - prosinec příštího roku)....

Vyhlášení výběrového řízení pro projekty realizované v roce 2019

11. 7. 2018 / Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost. Uzávěrka je 18. září 2018. Žádosti se podávají prostřednictvím systému Grantys na adrese https://nfoh-granty.cz/login. Systém bude otevřen v den uzávěrky do 22 hodin....

SOŠKY Z JIŽNÍ POLOKOULE

11. 7. 2018 / Výstava do 26. 8. 2018...

Interreg V-A SR-ČR - seminář ITMS ve Zlíně - termín pro podání přihlášky prodloužen

10. 7. 2018 / Ve středu 18.7. 2018 ve Zlíně mají žadatelé i příjemci dotace možnost blíže se seznámit se systémem ITMS....

GSVM 2018

4. 7. 2018 / Výstava ateliérového skla......

Čertovské hádanky

4. 7. 2018 / Divadelní představení......

KARPATSKÁ SETKÁNÍ

2. 7. 2018 / Výstava fotografií do 16. 9. 2018...

Program 14l15 BAŤŮV INSTITUT

28. 6. 2018 / Prázdninový program...

VSETÍNSKÝ KRPEC 2000-2018

27. 6. 2018 / Výstava ve vsetínském zámku......

RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory

27. 6. 2018 / ....

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.