Zprávy z úřadu

Program Slováckého muzea v Uh. Hradišti

18. 4. 2019 / KVĚTEN 2019...

Literární překlady 2019

18. 4. 2019 / Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová díla....

Vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.

15. 4. 2019 / Program bude zveřejněn 10.9.2019. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 15.10.2019 od 8:00 hod....

Interreg V-A SR-ČR - semináře pro žadatele a příjemce

12. 4. 2019 / Semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, semináre pre prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06...

Rozhodnutí Zastupitelstva ZK o poskytnutí dotace v Programu KUL03-19

10. 4. 2019 / Rozhodnutí Zastupitelstva ZK o poskytnutí dotace v Programu KUL03-19...

Zájemci o ekologicky šetrné formy dopravy se mohou zúčastnit odborných seminářů

5. 4. 2019 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zajímáte se o využití dopravních prostředků s elektrickým pohonem? Chtěli byste mít přehled o jejich současných trendech a technologiích? Přijďte se zúčastnit seminářů pořádaných v rámci projektu „E-mobilita Zlínského kraje", který realizuje Zlínský kraj společně s partnery....

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020

5. 4. 2019 / Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020...

Rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí dotace v Programu KUL03-19

3. 4. 2019 / Rozhodnutí Rady ZK o poskytnutí dotace v Programu KUL03-19...

Výběrové dotační řízení v rámci programu kulturní aktivity na r. 2019

1. 4. 2019 / Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU...

Pozvánka na kulatý stůl na téma: Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni?

27. 3. 2019 / Setkáváte se ve své praxi s pečujícími osobami? Zajímají Vás možnosti podpory neformální péče a pečujících rodin?...

Ocenění žáků Zlínského kraje 2019

26. 3. 2019 / Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na Ocenění žáků Zlínského kraje 2019....

Vyhlášení nového ročníku soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2019"

18. 3. 2019 / Vyhlášení nového ročníku soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2019"...

Interreg V-A SR-ČR - Vyhlášena nová výzva

14. 3. 2019 / Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví...

MaS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni

6. 3. 2019 / ....

Program 14|15 BAŤŮV INSTITUT

1. 3. 2019 / BŘEZEN 2019...

III. Vlna kotlíkových dotací

11. 2. 2019 / Vyhlášení výzvy předpokládáme v září letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí dotace pro majitele rodinných domů bude v říjnu 2019....

Program 14l15 BATŮV INSTITUT

1. 2. 2019 / ÚNOR 2019...

Katalog produktů z odpadů

28. 1. 2019 / Zlínský kraj pro potřeby veřejnosti a zejména pak obcí zpracoval „katalog“ produktů, které vznikají zpracováním odpadů a jsou využitelné v obcích, školách, školkách, hřištích, zahradách apod. Jedná se např. o lavičky, odpadkové koše, plotovky a prvky pro ohrazení ploch, průlezky a herní prvky pro děti, dopadové plochy, izolační a podkladové materiály apod....

Dotace na oblast prevence kriminality v roce 2019

22. 1. 2019 / ...

KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí

19. 1. 2019 / ....

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.