Zprávy z úřadu

Nové územní plány na portálu JUAP

23. 3. 2017 / Břest, Dřínov, Dobrkovice a Komárno....

Ministerstvo životního prostředí ohlásilo spuštění 2. vlny kotlíkových dotací

17. 3. 2017 / Ministerstvo životního prostředí ohlásilo dne 16. 3. 2017 spuštění 2. vlny tzv. kotlíkových dotací, v rámci které bude k dispozici 3,4 mld. Kč na podporu výměny starých kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje tepla....

MaS04-17 Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji

15. 3. 2017 / ...

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci tzv. kotlíkových dotací

15. 3. 2017 / Zlínský kraj vyhlašuje 2. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových dotací....

Rada Zlínského kraje schválila 2. vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

14. 3. 2017 / Rada Zlínského kraje včera schválila 2. vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Odkaz na tiskovou zprávu: http://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-rozdeli-dalsi-kotlikove-dotace-prijem-zadosti-odstartuje-19-dubna-aktuality-13816.html ...

Seminář Pečujeme o památky - příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací

13. 3. 2017 / Seminář je určen pro představitele neziskových a dobrovolnických organizací, zainteresované odbornou i laickou veřejnost, majitele a správce památkových objektů, představitele samosprávy, státní správy, studenty vysokých a středních odborných škol....

Nadace Schwarzkopf - cestovní granty pro mladé Evropany v r. 2017

7. 3. 2017 / Nadace chce mladým lidem ve věku 18 až 27 let poskytnout příležitost pro důkladné poznání Evropy skrze aktivní cestování. Vypsány jsou tři typy grantů s různými kritérii i výší finančního příspěvku. Výstupem by měla být zpráva o cestě, odpovídající původnímu záměru. Lze užít různých médií, týkat se však má evropské identity, role mladých lidí v řešení evropských krizí či jejich zapojení do společenského dění....

Výběrové řízení na poskytnutí tvůrčích a studijních stipendií pro rok 2017

7. 3. 2017 / Ministerstvo kultury - Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2017, a to z následujících oblastí profesionálního umění: hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění a literatura....

Nadace Český hudební fond - výzva v r. 2017

6. 3. 2017 / V roce 2017 je vyhlášeno grantové a výběrové řízení pouze k 31. 3., podzimní termíny platí jen pro žádosti Kruhů přátel hudby. Více informací na: www.nchf.cz...

Pozvánka na Závěrečnou konferenci k projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji"

6. 3. 2017 / Dne 11. 4. 2017 se v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně uskuteční Závěrečná konference k projektu "Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji"....

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 1.3.-28.4.2017

1. 3. 2017 / Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly....

Pozvánka na přednášky z oblasti památkové péče

1. 3. 2017 / Přednášky Národního památkové ústavu - územního odborného pracoviště v Kroměříži....

Plán péče o přírodní památku Na Jančích na období 2016 - 2025

24. 2. 2017 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Na Jančích na období 2016 – 2025....

Plán péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 - 2025

24. 2. 2017 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 – 2025....

Plán péče o přírodní rezervaci Sochová na období 2016 - 2025

24. 2. 2017 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní rezervaci Sochová období 2016 – 2025....

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

20. 2. 2017 / SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená pro Zlínský kraj z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla dne 18. 2. 2017 ODVOLÁNA....

ODVOLÁNÍ REGULACE

16. 2. 2017 / Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Brno zrušilo ve čtvrtek 16.02.2017 v 08:52 SEČ (07:52 UTC) REGULACI pro Zlínský kraj, která byla vyhlášena z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10....

VYHLÁŠENÍ REGULACE

13. 2. 2017 / Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno vyhlásilo v pondělí 13.02.2017, 21:28 SEČ (20:28 UTC) pro Zlínský kraj REGULACI z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10....

Přehled stavu územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

8. 2. 2017 / 8.2.2017...

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

3. 2. 2017 / ...

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.