Zprávy z úřadu

Pachové ohradníky začne od pátku instalovat česká firma EKOPLANT

20. 7. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – V pátek 21. července začne instalace pachových ohradníků na území zamořeném africkým morem u divokých prasat. Zhruba 12 000 pachových ohradníků dodá česká firma EKOPLANT, s.r.o. Samotnou instalaci provedou členové mysliveckých sdružení....

Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj vydala nová mimořádná veterinární opatření

19. 7. 2017 / Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj vydala nová mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě budou uživatelé honiteb v tzv. vysoce rizikové oblasti afrického moru prasat nejpozději do 22. 7. 2017, muset na hranici svých honiteb směrem do rizikové oblasti instalovat pachové ohradníky účinné proti divokým prasatům....

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

18. 7. 2017 / Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 písm. r) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdol...

Termíny jednání pracovních skupin k revizi metodik

18. 7. 2017 / V roce 2017 ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb probíhají revize metodik pro jednotlivé benchmarkingové skupiny....

Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o fin. podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL pro rok 2017

17. 7. 2017 / Radou Zlínského kraje dne 10. 7. 2017, usnesením č. 0570/R17/17 byl schválen dokument "Výzva č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017". Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce dne 12. 7. 2017....

V zamořené oblasti bude do konce týdne instalováno zhruba 12 000 pachových ohradníků

17. 7. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejpozději do konce tohoto týdne bude v oblasti zamořené africkým morem prasat instalováno 10 000 až 12 000 pachových ohradníků. Na tom se společně domluvili zástupci krajské veterinární správy a Zlínského kraje. Ohradníky budou umístěny u silnic kolem zamořené oblasti v okrese Zlín a měly by nakažené zvěři zabránit, aby se prasata dostávala mimo zamořené pásmo ven a šířila nákazu dále....

Státní veterinární správa eviduje již 75 nalezených uhynulých divokých prasat

17. 7. 2017 / K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa již 75 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákaza africkým morem prasat byla potvrzena u 40 z nich, od pátku 14.7. 2017 se tak počet pozitivně testovaných nálezů zvýšil o devět. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena....

Pozvánka na výstavu

14. 7. 2017 / Malířský svět Josefa Hapky...

Ministerstvo kultury podpoří projekty k významným výročím roku 2018

14. 7. 2017 / V souladu s odpovědností státu za kulturní rozvoj života všech občanů bude proto státní podpora poskytována i projektům předkladatelů stojících mimo resort, a to na principu kooperativního financování. Ministerstvo kultury v souladu s uvedeným usnesením posílí pro tento účel své vybrané dotační programy o celkovou částku 30 348 000,-Kč....

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

13. 7. 2017 / Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § ...

Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti „civilní“ osobou

13. 7. 2017 / Státní veterinární správa ČR popisuje, jak postupovat při nálezu uhynulého divokého prasete....

Začínají platit další mimořádná veterinární opatření. Jejich cílem je zabránit šíření afrického moru prasat

13. 7. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat, který se vyskytl u divokých prasat na Zlínsku. Nařizuje intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat na celém území ČR. V oblasti přiléhající k tzv. zóně zamoření, tedy okresu Zlín, se nově povoluje využívání způsobů lovu divokých prasat, které v současnosti legislativa zakazuje. V zamořené oblasti se výrazně zpřísňují pravidla pr...

Stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřež

13. 7. 2017 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace a vymezení aktivní zóny“. Jedná se o mapový podklad záplavového území pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní zónu v rozsahu vyznačeném v situaci A.Z.2....

Vzor smlouvy II. výzva kotlíkové dotace

11. 7. 2017 / Vzor smlouvy pro II. výzvu Programu výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji najdete ke stažení v sekci Důležité informace a dokumenty ke stažení....

Úprava podmínek programu (2. výzvy)

11. 7. 2017 / Na základě usnesení Rady Zlínského kraje byly upraveny podmínky programu....

Výstava v sídle kraje představuje organizace aktivní v protidrogové oblasti

4. 7. 2017 / ...

Program Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, p. o.

29. 6. 2017 / Červenec 2017...

Seminář o EET a veřejné službě

28. 6. 2017 / ...

Seminář „Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji“

28. 6. 2017 / Seminář pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou se konal dne 15.6.2017 v budově Zlínského kraje...

PLOŠINA PRO VOZÍČKÁŘE

26. 6. 2017 / Zprovoznění plošiny......

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.