Krajská rada schválila nové investiční akce ve školních zařízeních

  10.9.2020
Krajská rada schválila nové investiční akce ve školních zařízeních

ZLÍNSKÝ KRAJ – Investiční akce ve školních zařízeních zřizovaných Zlínským krajem v souhrnné výši přesahující 5 milionů korun schválili na svém pondělním jednání krajští radní.

„Pokračujeme tak i nadále v investiční aktivitě, abychom co nejvíce podpořili stavební trh, který je v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Schválené investiční záměry

V budově Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky bude odstraněna vlhkost zdiva. Budova byla postavena v padesátých letech a některé její části, hlavně zdivo v suterénu, odpovídají jejímu stáří. Téměř všechny zdi suterénu jsou postiženy značnou vlhkostí, kterou je třeba odstranit. V takto zasažených prostorách je znehodnocena malba, omítka a zdivo, objevuje se plíseň. Pro optimální řešení byly navrženy většinou sanační jádrové hrubé a štukové omítky a keramické obklady.Předpokládaný harmonogram akce: leden – březen 2021. Celkové náklady: 2,212 milionu korun.

VDětském domově Zašová budou vyměněny stávající plynové kotle o výkonu 2 x 90 kW z roku 1994, které jsou, stejně jako zbytek vybavení kotelny, za hranicí své životnosti a podle navrhované legislativy již příští rok nebudou splňovat emisní limity. Jejich provoz je navíc nákladný a některé náhradní díly se již nevyrábějí. Proto zde budou nainstalovány nové tři kotle, každý o výkonu 48 kW. Pořízením nového topného systému s moderní technologií termoregulace dojde ke zkvalitnění vytápění budovy domova a zároveň ke snížení nákladů za energie. Předpokládaný harmonogram akce: září – říjen 2020. Celkové náklady: 1,194 milionu korun.

Na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště bude opraveno celkem pět věžiček, které jsou postaveny na úrovni spodních říms střech budovy školy a na okrajích balkonů. V důsledku působení extrémních letních nebo zimních teplot, deště, sněhu a větru došlo k silné degradaci nejen povrchů věžiček, ale i jejich nosných částí. V minulosti již proběhlo několik dílčích oprav, které však měly jen dočasný efekt. Variantu tyto věžičky trvale odstranit orgány státní památkové péče nepřipouští, proto se přistoupí k jejich komplexní opravě. Předpokládaný harmonogram akce: září – prosinec 2020. Celkové náklady: 1,664 milionu korun

 

10. 9. 2020

Zpracoval: Jan Vandík

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap