Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

 

Tato koncepce se skládá ze dvou základních částí – analytické, která popisuje současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území kraje a z části návrhové, která obsahuje návrh rozvoje systému EVVO podle prioritních oblastí.

Zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 123 / 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, kde § 13, odst. 5 uvádí, že „kraje v samostatné působnosti

a)      zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen "krajská koncepce") vycházející ze Státního programu1 a

b)      podporují rozvoj environmentálního poradenství.“

Koncepce byla zpracována v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016, Pilíř 3 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, Cíl 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí, Úkol 3.1.6. Chránit a šetrně využívat přírodní zdroje, Opatření 3.1.6a Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zaměřených na zásady udržitelného rozvoje a chování.

dokumenty ke stažení

.pdf Koncepce_EVVO_ZK_2014-2022_1 1456,85 kB
aktualizováno: 21.10.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap