Kraj zveřejnil koncepci rodinné politiky, kterou schválilo zastupitelstvo

  23.1.2020
Kraj zveřejnil koncepci rodinné politiky, kterou schválilo zastupitelstvo

ZLÍN – Zlínský kraj zveřejnil na svých webových stránkách Koncepci rodinné politiky pro období 2020-2022, kterou schválilo krajské zastupitelstvo při svém prosincovém jednání.

„Jde o první strategii na dané téma a jsme jedním z mála krajů, který propojil rodinnou a seniorskou problematiku do jednoho strategického dokumentu. Hlavním cílem je zvýšení kvality života rodin a seniorů včetně nastavení různých opatření pro posílení role rodiny a mezigeneračních vazeb. Dále je zde velmi důležitá aktivní příprava na stáří i zlepšení úrovně služeb pro seniory,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Téměř stostránkový dokument analyzuje současnou kvalitu života rodin a seniorů ve Zlínském kraji a zároveň nabízí vizi do budoucna.

„Zlínský kraj posiluje roli a soudržnost rodin jako základního prvku svého sociálního rozvoje. Klademe důraz na zvyšování kvality mezigeneračních vztahů a péči ve vlastní rodině. Podněcujeme k vědomé přípravě na stáří a podporujeme služby vedoucí k jeho aktivnímu prožití podle zdravotních a sociálních možností jedince. Snažíme se o zvýšení osobní odpovědnosti za kvalitu vlastního života, přičemž základem je skutečnost, že člověk je integrální součástí rodiny, a to od narození až po stáři respektive smrt,“ shrnula filozofii rodinné politiky ve Zlínském kraji radní Michaela Blahová.

Na zpracování koncepce se v pracovní skupině vedené radní Blahovou podíleli zaměstnanci krajského úřadu, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Českého statistického úřadu, koordinátorky projektů MPSV, ale také zástupci měst a obcí Zlínského kraje, Sdružení místních samospráv, představitelé neziskových organizací, sdružení, spolků, zdravotnických zařízení a další partneři.

„Koncepce je výsledkem velmi intenzivní spolupráce všech, kdo mají s problematikou rodinné a seniorské politiky reálné zkušenosti a vnášejí do tohoto tématu mnoho cenných připomínek. Dokument proto může být kvalitním praktickým návodem i při nastavovaní dílčích strategií na úrovni měst a obcí,“ sdělila radní Michaela Blahová a dodala: „Vytvořením této koncepce je naplněno Programové prohlášení rady Zlínského kraje pro volební období 2016-2020 v oblasti rodinné politiky, kde je kladen důraz na podporování prorodinných aktivit a na aktivní přístup ke stárnutí.“

Ke zpracování koncepce došlo v rámci projektů Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy MPSV poskytuje možnost využít Operačního programu Zaměstnanost a také prostředků ze státního rozpočtu krajům, které jsou v tomto směru aktivní. Zlínský kraj této příležitosti využil například svým iniciativním zapojením do projektu Aktivní senioři ve Zlínském kraji. 

Dokument je dostupný na webu Zlínského kraje: : https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rodinne-a-seniorske-politiky-pro-obdobi-2020-2022-cl-4757.html

 

Zpracovala: Helena Mráčková

23. 1. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap