Kraj zintenzivňuje spolupráci s obcemi na energetickém plánování

  9.10.2013

ZLÍNSKÝ KRAJ – Energetická agentura Zlínského kraje zahájila v letošním roce 2013 realizaci mezinárodního projektu COOPENERGY, podpořeného Zlínským krajem a programem Inteligentní energie Evropa. COOPENERGY je tříletý mezinárodní projekt podporující kraje, města a obce ve společném plánování udržitelných energetických projektů ve vzájemném partnerství. Projekt se zaměřuje na podporu krajů a jejich místních partnerů v efektivnější spolupráci pro zpracování udržitelných energetických akčních plánů (SEAPs) a ustanovení pevných vazeb mezi oběma úrovněmi v jejich společném energetickém plánování.

V první fázi realizace si projekt klade tyto úkoly:

  • Poskytnout případové studie příkladů dobré praxe existující spolupráce po celé Evropě
  • Vyvinout a v praxi vyzkoušet místní dohody na víceúrovňové řízení projektů (multi-level governance)

V další fázi realizace projektu ve Zlínském kraji dojde k revizi energetického akčního plánu Zlínského kraje vycházejícího z aktualizované energetické koncepce Zlínského kraje a následná realizaci aktivit vycházející z aktualizovaného akčního plánu:

  • Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem zpracování akčního plánu na zvýšení energetického využití dosud skládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje
  • Spolupráce mezi Zlínským krajem a městy a obcemi Zlínského kraje za účelem přípravy, organizace a realizace společných nákupů elektřiny a plynu v návaznosti na zavedený model energetického managementu v organizacích Zlínského kraje

Dne 13. září 2013 proběhlo v komplexu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU společné jednání členů Výboru pro strategický rozvoj a investice zastupitelstva Zlínského kraje a komise pro strategické plánování EU při radě města Zlína. Jedním z bodů jednání bylo i vystoupení ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje Miroslavy Knotkové, která v rámci projektu COOPENERGY představila vizi energetického využívání dosud skládkovaného komunálního odpadu na území Zlínského kraje.

Více informací k projektu naleznete na projektových stránkách www.coopenergy.eu nebo přímo na stránkách energetické agentury www.eazk.cz.

 

Zpracoval: Jan Vandík (s využitím tiskové zprávy Energetické agentury Zlínského kraje)

9. 10. 2013

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                       
tisková mluvčí                                               
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161                                

Ing. Miroslava Knotková
ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
577 043 940
miroslava.knotkova@eazk.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.