Kraj završuje projekt zaměřený na využití asistivních technologií v sociálních službách a zdravotnictví

  9.12.2022
Kraj završuje projekt zaměřený na využití asistivních technologií v sociálních službách a zdravotnictví

ZLÍNSKÝ KRAJ – Bezpečnostní kamery s detektorem pohybu, detektory pádu, monitory spánku, chytré přístroje umožňující měření krevního tlaku, teploty, saturace krve kyslíkem, ale například i kolejnicové systémy, ulehčující manipulaci s osobami se sníženou schopností pohybu. To jsou asistivní technologie, které v praxi ve spolupráci s partnery testuje Zlínský kraj v rámci projektu „Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji“.

Cílem projektu je pomoci při péči o osoby se zvláštními potřebami a zároveň snížit zátěž těch, kdo o ně pečují v nemocnicích, v sociálních zařízeních nebo doma. Závěrečná konference projektu se minulý týden uskutečnila ve Zlíně. Zúčastnil se jí také dánský velvyslanec v ČR Søren Kelstrup. Právě do Dánska zavítala letos v říjnu delegace ze Zlínského kraje, aby se seznámila s tím, jak se zde v sociálních službách testují nové technologie a inovace.

„Cesta do Dánska pro nás byla v tomto ohledu velmi inspirativní. Bylo poučné vidět, jaký mají Dánové přístup k inovacím v oblasti sociální péče. Ty jsou zde považovány za její přirozenou součást, a ne za nadstandard, který se pořizuje jen tehdy, pokud jsou na něj peníze. V každém regionu také funguje centrum asistivních technologií, které tyto pomůcky zdarma půjčuje klientům i sociálním pracovníkům. Prostřednictvím našeho projektu jsme chtěli nejen vyzkoušet možnosti jejich využití v našich sociálních a zdravotnických zařízeních, ale zároveň také tyto technologie popularizovat, aby se jejich používání stalo běžnou praxí i u nás. V tom hodláme samozřejmě pokračovat i po ukončení projektu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má ve své gesci sociální oblast.

Partnery projektu jsou České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které je jeho odborným garantem, dále Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální služby Vsetín a Diakonie Valašské Meziříčí. Vybrané asistivní technologie byly nejprve testovány v laboratorním prostředí ČVUT, poté byly pilotně testovány v ostatních partnerských organizacích a osvědčené senzory pak byly plně nasazeny pro sběr ostrých dat.

Jak z testování v zapojených organizacích vyplynulo, asistivní technologie pomáhají v mnoha případech předcházet nežádoucím událostem, zejména v noci (kamery) a řadě klientů přináší větší pocit bezpečí a možnost kontroly fyziologických funkcí v domácím prostředí (sety pro domácí péči), pro personál pak znamenají zjednodušení práce, například již zmíněný kamerový dohled nad pacientem či možnost vzdálené konzultace pacienta v domácí péči, například ohledně tlaku, nízké saturace apod. Zároveň však s sebou nesou i určitá úskalí z pohledu klientů: některé technologie mohou být pacientům na obtíž, způsobovat jim ztrátu soukromí nebo jim přinášet stres z neznámého. Proto je důležitá osvěta a eliminace obav z těchto technologií, a to jak u klientů, tak i u těch, kteří o ně pečují.

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost.

Zpracoval: Jan Vandík

9. 12. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-0217-foto-jiri-balat.jpg
img-0223-foto-jiri-balat.jpg
img-0228-foto-jiri-balat.jpg
img-0232-foto-jiri-balat.jpg
img-0233-foto-jiri-balat.jpg
img-0237-foto-jiri-balat.jpg
img-0238-foto-jiri-balat.jpg
img-0240-foto-jiri-balat.jpg
img-0242-foto-jiri-balat.jpg
img-0246-foto-jiri-balat.jpg
img-0250-foto-jiri-balat.jpg
img-0254-foto-jiri-balat.jpg
img-0256-foto-jiri-balat.jpg
img-0259-foto-jiri-balat.jpg
img-0269-foto-jiri-balat.jpg
img-0270-foto-jiri-balat.jpg
img-0274-foto-jiri-balat.jpg
img-0276-foto-jiri-balat.jpg
img-0279-foto-jiri-balat.jpg
img-0283-foto-jiri-balat.jpg
img-0285-foto-jiri-balat.jpg
img-0289-foto-jiri-balat.jpg
img-0292-foto-jiri-balat.jpg
img-0296-foto-jiri-balat.jpg
img-0301-foto-jiri-balat.jpg
img-0306-foto-jiri-balat.jpg
img-0316-foto-jiri-balat.jpg
img-0320-foto-jiri-balat.jpg
img-0325-foto-jiri-balat.jpg
img-0329-foto-jiri-balat.jpg
img-0333-foto-jiri-balat.jpg
img-0337-foto-jiri-balat.jpg
img-0351-foto-jiri-balat.jpg
img-0364-foto-jiri-balat.jpg
img-0366-foto-jiri-balat.jpg
img-0368-foto-jiri-balat.jpg
img-0369-foto-jiri-balat.jpg
img-0371-foto-jiri-balat.jpg
img-0373-foto-jiri-balat.jpg
img-0376-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap