Kraj vyzval školy, aby se zapojily do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji

  7.9.2017
Kraj vyzval školy, aby se zapojily do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Projekt nazvaný „Obědy do škol ve Zlínském kraji" připravuje v současné době Zlínský kraj. Jeho cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřské školy a základní školy včetně víceletých gymnázií, bezplatné stravování ve školních jídelnách.

„V novém školním roce už se do programu přihlásilo 8 krajů. Zkušenosti z loňska má pět z nich. Velmi dobře se bezplatné obědy ujaly například v Jihomoravském kraji,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. Zlínský kraj oslovil 136 škol, které projevily o program zájem a nyní čeká na jejich definitivní vyjádření. „Na základě zájmu škol připravíme projektovou žádost, kterou do konce října předložíme do Operačního programu Potravinová a materiální pomoc, který administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud bude žádost schválena, kraj se do projektu zapojí ve druhém pololetí školního roku 2017/2018,“ doplnil radní Gazdík.

Bezplatná strava může být poskytnuta dítěti, jehož rodiče jsou alespoň tři měsíce v hmotné nouzi, nemá neomluvené hodiny a stravuje se ve školní jídelně, kde také oběd musí sníst. Seznam oprávněných příjemců podpory sestavuje Úřad práce na základě potvrzení, že zákonný zástupce dítěte pobírá dle zákona dávku v hmotné nouzi. Kolika dětí se projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji bude týkat, bude jasné nejdříve na konci září.

Podle metodiky programu se podpora u dětí z mateřských škol vztahuje na jedno hlavní jídlo (oběd) a dvě jídla doplňková (přesnídávka, svačina), u žáků základních škol a víceletých gymnázií na jedno hlavní jídlo.

7. 9. 2017

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí Zlínského kraje                         
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.