Kraj využije poslední výzvu Regionálního operačního programu na opravu silnic

  24.3.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Žádost o spolufinancování dvou investičních silničních akcí hodlá kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) předložit do 58. výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava, která je zároveň poslední vyhlášenou výzvou v tomto operačním programu. Jde o investiční akce „Silnice III/4837 Prostřední Bečva – Pustevny“ a „Silnice II/481 Prostřední Bečva – Hutisko“.

„Chceme ještě využít finančních prostředků z Regionálního operačního programu pro zkvalitnění dopravní infrastruktury v turisticky atraktivní lokalitě v okolí Prostřední Bečvy. V budoucím Integrovaném regionálním operačním programu totiž s podporou rozvoje cestovního ruchu příliš počítat nemůžeme,“ vysvětlil krajský radní pro oblast dopravy Jaroslav Kučera.

Předpokládané náklady na realizaci obou akcí mají dosáhnout cca 90 milionů korun, z čehož více než 85 % by měly pokrýt právě dotace z ROP. Zbylou část uhradí kraj. 

V letech 2007–2013 bylo v ROP Střední Morava vyhlášeno 11 výzev na předkládání projektů v oblasti dopravní infrastruktury na silnicích II. a III. třídy. ŘSZK v jejich rámci předložilo celkem 67 projektů, z nichž všechny byly schváleny. Celkové dotace poskytnuté ROP Střední Morava na jejich realizaci dosáhly výše 2,5 miliardy korun.

 

Zpracoval: Jan Vandík

24. 3. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap