Kraj uvolní dotace na zajištění bezpečnosti na silnicích a přechodech pro chodce

  12.12.2017
Kraj uvolní dotace na zajištění bezpečnosti na silnicích a přechodech pro chodce

ZLÍN - Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotacíz Programu BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE. Na projekty, které se budou v roce 2018 z tohoto programu realizovat, je v krajském rozpočtu vyčleněna částka 1 590 000korun.

„Chceme prostřednictvím tohoto programu zlepšit přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajistit jejich řádnou viditelnost. Zároveň nám jde o zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků a samozřejmě také nezbytnými preventivními vzdělávacími, informačními a volnočasovými aktivitami,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek. „Částka, kterou letos na program uvolňujeme, je nevyšší od roku 2015, kdy se Zlínský kraj začal systematičtěji zabývat problematikou bezpečnosti silničního provozu včetně dotační podpory. Zatímco v roce 2015 kraj uvolnil 80 tisíc korun, vloni to byla částka 1 268 369 korun a letos jsme vyčlenili ještě o 322 000 více,“ řekl náměstek Botek.

Vedení kraje si od programu BESIP slibuje

  • zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu
  • snížení nehodovosti a počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a pozemních komunikacích
  • zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí na pozemních komunikacích formou dopravně inženýrských opatření při respektování ochrany životního prostředí za současného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Program bude realizován ve třech dotačních titulech:

Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti. Žadateli mohou být obce. Výše podpory: 40 000 Kč -80 000 Kč.

Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření. Žadateli mohou být obce. Výše podpory: 40 000 Kč - 150 000 Kč.

Dotační titul 3: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Žadateli mohou být obce, příspěvkové organizace, církevní a právnické osoby, nadace a fondy, spolky a zájmová sdružení právnických osob. Výše podpory: 5 000 Kč - 40 000 Kč.

Žádosti o dotace bude možné začít předkládat od 22. ledna 2018 a příjem žádostí bude ukončen 8. března 2018 v 12:00 hodin.

  

Zpracovala: Helena Mráčková

 

12. 12. 2017

Další informace:
Renata Janečková     
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.