Kraj uspořádal školení předsedů a tajemníků povodňových komisí

  28.2.2017
Kraj uspořádal školení předsedů a tajemníků povodňových komisí

ZLÍNSKÝ KRAJ – Odborné školení pro starosty obcí s rozšířenou působností ze Zlínského kraje, kteří ze zákona ve svých obcích zároveň zastávají funkci předsedů povodňových komisí, uspořádal dnes ve svém sídle Zlínský kraj. Zúčastnili se jej také tajemníci těchto povodňových komisí.

„Pravidelné zajištění těchto školení pro povodňové orgány obcí s rozšířenou působností nám ukládá zákon a stejně jako v předešlých letech jsme jej i letos uskutečnili v době před jarním táním, které s sebou přináší zvýšené riziko povodní. Představitelům obcí jsme tak mohli předat nejnovější poznatky, informace a zkušenosti týkající se problematiky ochrany před povodněmi," uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který je zároveň předsedou Povodňové komise Zlínského kraje.

I když je oblast krizového řízení poměrně široká, právě povodně představují nejpravděpodobnější riziko, na které musí být kraj a obce připraveny. O tom svědčí i skutečnost, že od roku 2001 vyhlásili hejtmani v jednotlivých krajích České republiky celkem 33krát stav nebezpečí, z toho v 28 případech to bylo z důvodu povodní (v historii Zlínského kraje byl stav nebezpečí hejtmanem vyhlášen třikrát, a to vždy kvůli povodním).

Při přípravě a řešení krizových situací jsou podle zákona oficiálními orgány krizového řízení přímo hejtman a starostové obcí (nikoliv tedy rada nebo zastupitelstvo), k čemuž mají rozhodovací pravomoci. S pravomocemi však souvisí také zodpovědnost, kterou nemohou na nikoho jiného delegovat. Hejtman a starostové obcí s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu (koordinační orgán) a pro řešení krizových situací zřizují krizový štáb (pracovní orgán). Při krizovém řízení fungují jako koordinační mezičlánek mezi krajem a všemi obcemi na jeho území právě obce s rozšířenou působností.

Mezi přednášejícími na dnešním školení byli zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Povodí Moravy s.p. a Českého hydrometeorologického ústavu. Řeč byla například o fungování orgánů krizového řízení, jejich povinnostech a činnostech při povodních, možnostech využití videokonference pro práci povodňových komisí, předpovědní povodňové službě nebo o činnosti vodohospodářského dispečinku za extrémních hydrologických stavů.

Zástupci Českého hydrometeorologického ústavu připomněli existenci webového portálu www.chmi.cz, který je zdrojem cenných informací nejen pro práci povodňových komisí. Kromě běžné předpovědi počasí a dlouhodobého výhledu nabízí mimo jiné také aktuální mapu meteorologických výstrah, hydrologickou předpověď či informace o aktuálním stavu podzemních vod nebo množství ležícího sněhu a vody v něm obsažené.

Zpracoval: Jan Vandík

28. 2. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

img-8183-foto-jiri-balat.jpg
img-8191-foto-jiri-balat.jpg
img-8193-foto-jiri-balat.jpg
img-8210-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.