Kraj uspořádal seminář pro zastupitele o vodohospodářském plánu

  2.3.2016
Kraj uspořádal seminář pro zastupitele o vodohospodářském plánu

ZLÍN – V sídle Zlínského kraje se dnes uskutečnil pracovní seminář pro zastupitele, aby se mohli s předstihem a podrobně seznámit se dvěma rozsáhlými dokumenty, které jim budou předloženy ke schválení na dubnovém zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Konkrétně se jedná o „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu" a dále „Plán dílčího povodí Dyje". Vodohospodářské plánování se děje v šestiletých cyklech, kraj se dosud řídí plánem z roku 2009, a nyní je tedy aktuální plán pro období 2015-2021.

Zájemcům z řad zastupitelů prezentoval základní strukturu a obsah obou strategických dokumentů Miroslav Foltýn, vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy, s. p.

„Navržené plány, které se vztahují na území Zlínského kraje, jsou plně v souladu s již schválenými národními plány. Ochrana vod je významnou složkou životního prostředí, která zahrnuje i opatření proti nepříznivým následkům povodní a sucha. Koncepční dokumenty, jimiž jsme se dnes zabývali, obsahují celou řadu konkrétních návrhů, jejichž realizací by mělo být v roce 2027 dosaženo příznivého stavu vod v České republice i ve Zlínském kraji. Účastníci semináře měli možnost dotázat se na otázky, které je zajímají, před tím, než jim budou oba materiály předloženy ke schválení," řekl náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný za životní prostředí.

Na semináři zaznělo mimo jiné to, že kvalita vod se neustále zlepšuje, i když už ne tak skokově, jak tomu bylo v devadesátých letech 20. století. „Velkým a aktuálním tématem je ochrana proti suchu – vzhledem k tomu, že Zlínský kraj má minimální rezervy a víme, že srážky v minulých dvou letech dosáhly jen šedesáti procent hodnot oproti normálnímu stavu," dodal náměstek Ivan Mařák.

Zpracovala Helena Mráčková

2. 3. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz            

fotografie č.2 (foto:Jiří Balát)
fotografie č.3 (foto:Jiří Balát)
fotografie č.4 (foto:Jiří Balát)
fotografie č.5 (foto:Jiří Balát)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.