Kraj seznámil starosty s tím, jak úspěšně čerpat dotace

  24.1.2019
Kraj seznámil starosty s tím, jak úspěšně čerpat dotace

ZLÍNSKÝ KRAJ – Informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech Zlínského kraje zaměřených na rozvoj venkova, životní prostředí, kulturu i další oblasti nabídnul celodenní seminář, který včera na krajském úřadě pro několik desítek starostů uspořádal Zlínský kraj. Představitelé obcí zde navíc byli seznámeni také s některými národními dotačními programy.

„Jsem velmi rád, že Zlínský kraj tento seminář organizuje a vaše hojná účast svědčí o tom, že to vnímáte stejně. Naší snahou je pomoci vám zorientovat se v dotačních programech, ať už krajských nebo národních, a poskytnout vám nezbytnou metodickou podporu. V poslední době často slýchám, že dotace jsou neslušné slovo. Co se týká obcí a obecních rozpočtů, tak to určitě neplatí. Jsou to vlastně naše daně, které se tady vybírají a přerozdělují. A pro ty z vás, kteří jste šikovní, zajímáte se a máte je možnost čerpat, by bylo nerozumné, abyste nezkusili na ně dosáhnout. Věřím, že vám k tomu pomůže i tento seminář," řekl v úvodu směrem k přítomným starostům statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, který akci zahájil společně s krajským radním Janem Pijáčkem, zodpovědným za řízení dotačních programů.

Zástupcům obcí byly na semináři postupně představeny krajské dotační programy zaměřené na podporu obnovy venkova, budování vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, rozvoj ekologických aktivit, včelařství, úpravu lyžařských běžeckých tras, bezpečnost silničního provozu, podporu kulturních aktivit a stavební obnovu památek. Ke všem těmto programům pohovořili příslušní zaměstnanci krajského úřadu, kteří mají administraci programů na starost, a podali informace o jejich zaměření, harmonogramu, podmínkách získání dotace či lhůtě a způsobu podávání žádostí. Odpovídali také na případné dotazy. Dále zazněly také aktuální informace o projektu Otevřené brány a podpoře sportu v obcích do 2 000 obyvatel.

Odpolední blok pak patřil informacím o některých národních dotačních titulech, vyhlašovaných například ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, kultury nebo Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zlínský kraj má letos pro své dotační programy vyčleněno 150 milionů korun. Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy k celkem 19 dotačním programům. Jejich přehled je k dispozici na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace/Aktuálně vyhlášené výzvy (https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-4106.html).

Zpracoval: Jan Vandík

24. 1. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

-mg-0755-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0760-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0765-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0767-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0768-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0772-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0773-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.