Kraj se zapojí do novátorského způsobu hodnocení vzdělávacího pokroku žáka na základní škole

  4.11.2019
Kraj se zapojí do novátorského způsobu hodnocení vzdělávacího pokroku žáka na základní škole

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec „Holistický evaluační model pokroku žáka“, do kterého jsou ve Zlínském kraji zapojeny dvě základní školy: soukromá ZŠ JINOTAJ a ZŠ Zlín – Mostní (kromě těchto dvou škol ze Zlínského kraje se projektu účastní ještě státní ZŠ v Ústí nad Labem; ZŠ Zlín Mostní je v projektu podporována Zlínským krajem coby svým zřizovatelem).

„Tento novátorský projekt stojí na holistickém, tedy celostním hodnocení pokroku žáků prvního stupně v oblasti poznávací, emoční, psychomotorické a sociální tak aby mohl sloužit jako relevantní podklad pro vytvoření systému co nejvýstižnějšího slovního hodnocení ve školách. Výstupem projektu, který se bude realizovat od dubna 2020 do září 2023, bude softwarová mobilní aplikace, která na základě vstupů od žáka, rodičů, učitelů a vychovatelů zpracuje získané data do ´map žákova pokroku´ – tzv. spider grafů,“ sdělil radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

„Smyslem, proč do tohoto inovativního projektu chceme zapojit také jednu z krajem zřizovaných základních škol, je naše snaha podílet se na systematické metodické podpoře učitelům, která propojí výzkum v oblasti neurovědy a pedagogiky se školskou realitou. Projekt reaguje na nově vzniklé potřeby dnešní školy v dynamicky se měnící společnosti. Považuji za nutnost, aby škola byla otevřenou, učící se institucí se schopností pracovat na sobě flexibilně a reagovat na aktuální podněty,“ řekl dále radní Petr Gazdík. Důraz podle něj směřuje k maximálně individuálnímu rozvoji jedince s cílem jeho co nejširšího potenciálního uplatnění v dalším, nejen pracovním životě.

Projekt bude předložen do 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Technologické agentury České republiky v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a aplikací. V rámci projektu bude vytvořen software, mobilní aplikace, webový portál, odborné články a metodické workshopy.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 5 781 000 korun, náklady pro ZŠ Zlín Mostní budou přibližně 1 260 000 korun, přičemž 80 procent těchto prostředků pokryje dotace z Evropské unie a státního rozpočtu, zbývající částku okolo 260 tisíc korun kraj škole poskytne navýšením příspěvku na provoz v jednotlivých letech.

Předkladatelem projektu je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zpracovala: Helena Mráčková

4. 11. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap